Cách chia sẻ trình chiếu PowerPoint trong Microsoft Teams tối ưu nhất

0
2077

Gửi thầy cô tham khảo:

* Cách chia sẻ trình chiếu PowerPoint trong Microsoft Teams: https://thpttranbien.edu.vn/cach-chia-se-trinh-chieu-powerpoint-trong-microsoft-teams-toi-uu-nhat/
* Cách chia sẻ Video trong Microsoft Teams: https://thpttranbien.edu.vn/cach-chia-se-video-trong-microsoft-teams-toi-uu-nhat/
*  Khắc phụ lỗi chèn video hiệu quả: https://thpttranbien.edu.vn/khac-phuc-loi-chen-video-vao-powerpoint-trong-microsoft-teams-toi-uu-nhat/