Đăng ký đồng phục năm học 2023-2024 (cho khối 11 và 12) – Cập nhật phần đăng ký số lượng

0
5293
  • Học sinh khối 11 và 12 đăng ký đồng phục chính khóa và thể dục tại đây

(Bản đăng ký mới, cập nhật đăng ký số lượng)

  • Theo quy định của nhà trường thì học sinh Nữ khối 11 và 12 sẽ mặc đồng phục bộ áo dài trắng truyền thống vào thứ 2 và các ngày Lễ trong năm học. (Học sinh Nữ tham khảo hình ảnh phía dưới để may)
  • Lưu ý: Học sinh 11 (2023-2024) nào mà chưa đăng ký bộ sách giáo khoa thì đăng ký tại đây