Thi Thử Tốt nghiệp THPT 2024

0
3155

1. Lịch thi thử Tốt nghiệp THPT 2024

2. Danh sách số báo danh và phòng thi các môn

Xem tại đây

Nếu có SAI thông tin về môn thi hoặc cần đăng ký bổ sung xin liên hệ qua số điện thoại 0367.015.015 (thầy Mạnh)

3. Sơ đồ phòng thi

Xem tại đây

4. Danh sách coi thi

Xem tại đây

5. Đáp án các môn thi

Xem tại đây

6. Kết quả thi thử

Xem tại đây