Đăng ký đồng phục năm học 2024-2025 (cho khối 11 và 12)

0
6306
  • Học sinh khối 11 và 12 đăng ký đồng phục chính khóa và thể dục tại đây
  • Theo quy định của nhà trường thì học sinh Nữ khối 11 và 12 sẽ mặc đồng phục bộ áo dài trắng truyền thống vào thứ 2 và các ngày Lễ trong năm học. (Học sinh Nữ tham khảo hình ảnh phía dưới để may)