Đăng ký phúc khảo bài kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II – NH 2020-2021

0
1974

Hs điền đầy đủ thông tin.

Lưu ý: Điểm môn phúc khảo phải chênh lệch ít nhất 1,5 điểm so với kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I – NH 2020-2021.

Hạn chót đăng ký: 7h00 thứ 6 (26/3/2021).

Link đăng ký tại đây