Kế hoạch làm căn cước công dân cho giáo viên và học sinh

0
4244

Giáo viên và học sinh đọc kỹ kế hoạch và hướng dẫn đính kèm

Tải tờ khai thông tin cơ bản của công dân tại đây (bắt buộc)

Tải tờ đơn xin cấp/đổi/cấp lại chứng minh nhân tại đây (trường hợp 02)