Đăng ký xét ưu tiên tuyển vào trường ĐH SPKT Tp.Hồ Chí Minh năm 2024

0
488
Thực hiện chương trình ký kết hợp tác giữa trường THPT Trấn Biên và trường ĐH SPKT Tp Hồ Chí Minh, năm 2024 trường ĐH SPKT Tp Hồ Chí Minh ưu tiên xét tuyển cho hs trường THPT Trấn Biên như sau:

1. Số lượng: 16
2. Đối tượng: Học sinh trường THPT Trấn Biên
3. Nhà trường sẽ căn cứ trên số lượng Hs đăng ký và các chỉ số sau:
– Điểm trung bình 5 học kỳ của tổ hợp 3 môn (Mục 6)
– Thành tích HSG tỉnh, HKPĐ cấp tỉnh, HTQPAN cấp tỉnh,…

4.  Thời hạn đăng ký: 10h00 ngày 30/5/2024
5. Danh sách ngưỡng điểm xét tuyển, mã ngành và tên ngành xét tuyển
HS xem thật kỹ 03 mã ngành, tên ngành – tương ứng 03 NGUYỆN VỌNG (Sau đó xem mình xét bằng tổ hợp 3 môn nào cho phù hợp với yêu cầu của ngành do ĐH SPKT Tp Hồ Chí Minh đưa ra)
6. Hướng dẫn cách tính điểm TRUNG BÌNH HỌC BẠ 5 HỌC KỲ TỔ HỢP 3 MÔN
Ví dụ: Bạn chọn ngành công nghệ thông tin – Tiếng Việt (Mã ngành: 7480201V) có ngưỡng điểm xét tuyển là 25 và chọn tổ hợp là Toán – Lí – Hóa để xét tuyển
Môn HK1 – 10 HK2 – 10 HK1 – 11 HK2 – 11 HK1 – 12 Điểm TB 5 Học kỳ
Toán 8.1 8.5 8.6 8.2 8.3 8.3
8 9 8.5 8.2 8.3 8.4
Hóa 9 9.1 9.3 9 9 9.1
Tổng ĐTB 5 học kỳ của tổ hợp (Điểm điền vào form) 25.8

Tổng ĐTB phải bằng hoặc cao hơn NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN Ở MỤC 5 (Cột Trường chuyên, tốp 200)

7. Học sinh điền thông tin vào link sau (Sau khi đáp ứng được yêu cầu ở mục 6)

Điền thông tin tại đây

Lưu ý: HS phải điền đầy đủ thông tin và 3 nguyện vọng xét tuyển.