Danh sách coi thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 – NH 2019-2020

0
4172

Danh sách coi thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 – NH 2019-2020

Quý thầy cô có tên coi thi lưu ý: Bắt đầu làm việc từ 6h30 ngày 10/01/2020 (thứ 6) tại hội đồng coi thi

DANH SÁCH COI THI