KẾ HOẠCH TUẦN: 21 (03/01/20—12/01/20)

0
2138
NGÀY GIỜ NỘI DUNG PTRÁCH TRỰC
HAI

06/01/20

07h00’

 

– Chào cờ

– Bắt đầu HKII

BGH

PCM

T. Anh
BA

07/01/20

   – Chuẩn bị thư mời họp CMHS

 

 

T. Hùng (HP) T. Hùng

08/01/20

7h30’ – Dự HNCĐ tại SGD môn Sử, Địa T. Trung (Đ), C. Mai (Sử) T. Anh
NĂM 09/01/20       T. Hùng
SÁU 10/01/20 7h00’

14h00’

– Thi HSG cấp tỉnh (Sáng)

– Họp chi bộ xét đảng viên cuối năm

 

 

T. Anh
BẢY 11/01/20 8h30’

 

– Họp GVCN tại hội trường nhỏ

– Hội thi « Nhà toán học trẻ tuổi » tại hội trường Trấn Biên

 

T. Anh (HP)

Tổ toán, T. Mạnh

T. Hùng
CN

12/01/20

7h30’ – Họp CMHS toàn trường