Danh sách trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2020 – 2021

0
20475

Học sinh lưu ý Số thứ tự hồ sơ và ghi vào hồ sơ nhập học. Đi nộp hồ sơ đúng ngày và giờ quy định được ghi ở mặt sau đơn xin nhập học.

 

Số hồ sơ SBD Họ lót Tên Ngay sinh Tổng điểm
1 28 Trần Thị Thúy An 16-09-2005 42.25
2 263 Nguyễn Thế An 24-02-2005 37.75
3 55 Lã Nguyễn Quốc An 19/09/2005 37.25
4 100 Trịnh Hoàng Bảo An 15-06-2005 37
5 107 Phạm Lê Hoài An 15-03-2005 36
6 54 Đinh Phạm Phước An 18-07-2005 35.5
7 49 Nguyễn Hoài Khánh An 25/08/2005 35.25
8 229 Lương Thái An 01-04-2005 35
9 406 Đoàn Phạm Thúy An 28-09-2005 34.25
10 208 Vũ Hoàng An 25-04-2004 34
11 201 Nguyễn Thị Bình An 27-06-2005 33.75
12 9 Phạm Thế An 28-08-2005 33.5
13 518 Nguyễn Vũ Ân 01-06-2005 35.75
14 159 Nguyễn Quỳnh Anh 24-02-2005 42.25
15 65 Phạm Ngọc Anh 17/06/2005 40.5
16 123 Trương Thị Thùy Anh 03-11-2005 40.25
17 55 Trần Đăng Thiên Anh 08-05-2005 39.25
18 61 Đặng Nam Anh 15-02-2005 39
19 27 Lê Quỳnh Anh 07-02-2005 38.75
20 142 Trần Tuấn Anh 12-09-2005 38.5
21 29 Trần Ngọc Quỳnh Anh 20-03-2005 38.25
22 101 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 21-01-2005 38.25
23 6 Đỗ Minh Anh 03-04-2005 38
24 26 Ngô Thị Phương Anh 14-05-2005 37.5
25 21 Đinh Hoàng Anh 29/10/2005 37.25
26 23 Trần Đoàn Phương Anh 12-02-2005 37
27 8 Mai Huỳnh Tuấn Anh 18/08/2005 37
28 36 Nguyễn Minh Anh 16-12-2005 36.75
29 3 Nguyễn Vũ Hà Anh 13-10-2005 36.5
30 78 Nguyễn Nhật Anh 18-08-2005 35.25
31 95 Nguyễn Phạm Quang Anh 18-11-2005 35.25
32 26 Đặng Vũ Phương Anh 26-12-2005 35
33 193 Trần Thị Vân Anh 27-06-2005 34.75
34 36 Bùi Nguyễn Trâm Anh 09/05/2005 34.25
35 11 Lê Đức Anh 17/10/2005 34
36 404 Phạm Bá Hải Anh 14/08/2005 33.75
37 162 Trần Thị Mai Anh 11/11/2005 33.5
38 64 Vũ Phương Anh 26-03-2005 33.5
39 2 Phạm Hoàng Anh 27/04/2005 33.5
40 50 Lại Thị Mai Anh 28-10-2005 33.25
41 276 Cháu Gia Bách 08-06-2005 36.25
42 271 Nguyễn Tuyết Băng 18-09-2005 35.75
43 327 Phạm Hữu Bằng 02/02/2005 38.5
44 12 Hoàng Lưu Hoài Bảo 04-10-2005 40
45 294 Trần Gia Bảo 12-08-2005 38.25
46 137 Nguyễn Thái Bảo 04-05-2005 36
47 285 Hà Gia Bảo 23-01-2005 36
48 124 Trần Gia Bảo 03-10-2005 36
49 175 Đặng Quốc Bảo 26-12-2005 35
50 11 Tống Gia Bảo 04-05-2005 33.75
51 77 Vũ Nguyễn Ngọc Bích 14-12-2005 40
52 329 Phạm Thị Biên 05/06/2005 34.75
53 44 Trương Quốc Bình 29-08-2005 37.25
54 45 Nguyễn Văn Bình 13-09-2004 36.5
55 333 Triệu Quang Phúc Bình 08/03/2005 34.5
56 79 Đinh Ngọc Bảo Châu 16/07/2005 38.75
57 371 Hoàng Ngọc Minh Châu 19/07/2005 34
58 391 Đoàn Linh Chi 05-09-2005 38.75
59 384 Phạm An Chi 19/08/2005 37.75
60 386 Nguyễn Ngọc Kim Chi 26-10-2005 37.75
61 85 Nguyễn Nhật Chương 29-08-2005 39
62 17 Hồ Chí Công 14-05-2005 36.25
63 190 Trần Doãn Cường 19/04/2005 39
64 86 Trần Nguyễn Kiên Cường 12-08-2005 35
65 196 Nguyễn Hải Đăng 15-02-2005 42
66 374 Nguyễn Lê Nhật Đăng 08-02-2005 41.75
67 199 Nguyễn Minh Đăng 15-02-2005 38.75
68 243 Trần Công Danh 17-12-2005 38.5
69 435 Trần Đặng Thành Danh 11-04-2005 33.75
70 107 Hoàng Bích Đào 03-07-2005 40
71 69 Lê Quốc Đạt 18-04-2005 39.75
72 139 Nguyễn Bảo Thành Đạt 04-05-2005 39.75
73 111 Hồ Minh Đạt 13-08-2005 39.75
74 109 Trương Hiển Đạt 27/05/2005 38
75 119 Nguyễn Đình Đạt 07-05-2005 37.5
76 167 Bùi Tiến Đạt 25-08-2005 35.25
77 144 Lê Gia Thành Đạt 16-02-2005 35
78 74 Trương Trọng Đạt 12/08/2005 34.5
79 113 Nguyễn Tiến Đạt 23-11-2005 34.5
80 123 Nguyễn Hữu Đạt 12-04-2005 34.25
81 115 Bùi Đức Đạt 21-09-2005 34
82 442 Nguyễn Phạm Ngọc Diễm 05-06-2005 39
83 391 Hồ Phong Điền 21-10-2005 34.75
84 396 Nguyễn Đình Khánh Đoan 16-04-2005 38.25
85 77 Phạm Công Đoàn 16-11-2005 40.25
86 399 Lê Văn Đoàn 03-11-2005 36
87 78 Đặng Trương Liêu Đông 30-01-2005 34.75
88 80 Phan Nguyễn Tự Đồng 05-11-2005 39.75
89 465 Hoàng Ngọc Du 19-04-2005 34.25
90 83 Hoàng Minh Đức 03-11-2005 42.5
91 333 Chu Tuấn Đức 27-10-2005 35.5
92 328 Trần Minh Đức 24-11-2005 35.25
93 224 Nguyễn Minh Đức 23-05-2005 33.5
94 91 Trần Nguyễn Ngọc Dung 08/03/2005 39
95 90 Huỳnh Thị Kim Dung 01-11-2005 36.75
96 171 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/07/2005 36.5
97 260 Hoàng Thị Ngọc Dung 03-05-2005 35.5
98 276 Lê Thị Mỹ Dung 26/11/2005 34.75
99 455 Vũ Ngọc Dung 08-07-2005 34.75
100 92 Hoàng Thùy Dung 04-05-2005 34
101 54 Đỗ Thị Kim Dung 16-06-2005 33.25
102 326 Trần Trung Dũng 11-11-2005 38.25
103 60 Chế Văn Dũng 03-03-2005 37
104 250 Nguyễn Tấn Dũng 16-12-2005 36
105 61 Lê Văn Dũng 22/06/2005 34.25
106 314 Nguyễn Đình Đức Dũng 18-06-2005 33.75
107 103 Nguyễn Dương 27-06-2005 34.25
108 64 Lê Thị Thùy Dương 29-10-2005 33.5
109 99 Trần Quyết Duy 21-08-2005 36.25
110 29 Vũ Đoàn Minh Duy 06-10-2005 35.75
111 474 Lê Ngọc Mỹ Duyên 29-10-2005 34.5
112 94 Trần Hoài Duyên 13-12-2005 33.25
113 96 Nguyễn An Duyệt 12-05-2005 36.75
114 84 Lê Thị Châu Giang 28/12/2005 39.75
115 247 Nguyễn Thị Hà Giang 04-10-2005 39.5
116 134 Nguyễn Vũ Quỳnh Giang 21-11-2005 39.25
117 129 Lê Thiều Hương Giang 17-10-2005 37.75
118 132 Nguyễn Thị Thanh Giang 27-03-2005 36.75
119 350 Nguyễn Đăng Trường Giang 30-04-2005 36.25
120 253 Nguyễn Hương Giang 17-06-2005 36
121 269 Phan Cẩm Giang 20/08/2005 34.5
122 276 Mai Ngọc Quỳnh Giao 31-08-2005 35
123 460 Hoàng Ngọc Thái 27-12-2005 42.5
124 137 Bùi Ngọc Hoàng 18/2/2005 42.25
125 94 Nguyễn Thị Thu 31-08-2004 40.75
126 291 Nguyễn Thị Phương 19/03/2005 37.75
127 457 Nguyễn Ngọc 18-01-2005 36.75
128 289 Vũ Lê Diệu 06-10-2005 34
129 295 Đinh Thị Thanh 25-05-2005 34
130 461 Trần Ngọc Thúy 16-03-2005 33.25
131 150 Đặng Quỳnh Nhật Hạ 20-07-2005 35
132 96 Trần Minh Hải 19-11-2005 35.25
133 304 Mai Hoàng Hải 30-08-2005 35.25
134 97 Đinh Văn Sơn Hải 01-04-2005 33.25
135 327 Vũ Quốc Hải 03-11-2005 33.25
136 157 Hoàng Gia Hân 20-12-2005 41.5
137 155 Vũ Ngọc Bảo Hân 12/04/2005 39.25
138 169 Nguyễn Gia Hân 04/11/2005 37.5
139 367 Bùi Nguyễn Bảo Hân 12-07-2005 36.5
140 372 Lê Gia Hân 02-03-2005 35.75
141 533 Tống Ngọc Hân 01-11-2005 34
142 379 Nguyễn Nhật Gia Hân 04-05-2005 33.75
143 426 Nguyễn Ngọc Gia Hân 20-08-2005 33.25
144 480 Nguyễn Bá Hãn 27-05-2005 35
145 352 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15-02-2005 39.25
146 343 Lê Thị Mỹ Hạnh 26-03-2005 38
147 284 Dìn Minh Hào 04-08-2005 36
148 303 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/12/2005 37
149 173 Hồ Thúy Hiền 30/01/2005 36.5
150 412 Tăng Thị Hiền 28-08-2005 33.5
151 559 Trương Trọng Hiền 19-12-2005 33.25
152 36 Phạm Thanh Hiển 20-07-2005 35.25
153 176 Võ Duy Hiếu 06-12-2005 38.75
154 579 Nguyễn Dư Trung Hiếu 14-11-2005 36.75
155 450 Phạm Quang Hiếu 30/09/2005 36.25
156 566 Phạm Minh Hiếu 29-12-2005 34.75
157 572 Nguyễn Tấn Hiếu 03-09-2005 34.25
158 444 Lê Minh Hiếu 21-06-2005 34
159 304 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 21-09-2005 33.75
160 118 Dương Trọng Hòa 08-10-2005 37.25
161 196 Tống Đức Hòa 23-11-2005 36.5
162 43 Hoàng Thị Thuý Hòa 15-02-2005 35.5
163 198 Nguyễn Mỹ Hòa 23-10-2005 34.5
164 578 Vũ Thúy Hòa 12-07-2005 34.25
165 561 Nguyễn Việt Hoàng 22-11-2005 38.75
166 558 Đặng Việt Hoàng 30-03-2005 37.5
167 599 Đỗ Đoàn Duy Hoàng 01-03-2005 36.5
168 114 Phạm Ngọc Huy Hoàng 01/09/2005 36.5
169 519 Ngô Huy Hoàng 29/11/2005 35
170 622 Tạ Thanh Hoàng 01-05-2005 34.75
171 190 Võ Nhật Hoàng 26-03-2005 34.5
172 542 Quách Nguyễn Trung Hoàng 01-02-2005 34
173 199 Nguyễn Thị Kim Hồng 02-01-2005 39.25
174 120 Lê Thị Thu Hồng 21-02-2005 37
175 581 Nguyễn Thị Ánh Hồng 20-06-2005 34.25
176 121 Phạm Trần Thanh Huệ 06-10-2005 37
177 571 Nguyễn Đức Hùng 23-06-2005 40.5
178 212 Nguyễn Mạnh Hùng 18-02-2005 39.25
179 214 Đinh Nguyễn Thanh Hùng 21-07-2005 35.25
180 139 Trần Thanh Hùng 07-05-2005 34.5
181 138 Ngô Phi Hùng 06/07/2005 33.75
182 218 Dương Quốc Hưng 15-03-2005 41
183 144 Phạm Tuấn Hưng 14/12/2005 36.5
184 141 Nguyễn Ngọc Hưng 28/08/2005 35.5
185 147 Trần Thị Lan Hương 09-10-2005 37
186 759 Ngô Ngọc Thanh Hương 16/05/2005 37
187 761 Đỗ Thị Thanh Hương 28/04/2005 37
188 763 Nguyễn Việt Thiên Hương 01-05-2005 36.75
189 225 Bùi Thu Hương 11-12-2005 36.5
190 224 Nguyễn Thanh Hương 16/09/2005 35.75
191 771 Nguyễn Thị Thanh Hương 06/11/2005 35.75
192 223 Võ Ngọc Quỳnh Hương 02-03-2005 35
193 54 Trương Ngọc Mai Hương 16-01-2005 35
194 226 Nguyễn Thùy Hương 16/09/2005 34.5
195 1 Tống Nguyễn Diệu Hương 01-03-2005 33.5
196 753 Trịnh Hoàng Quỳnh Hương 13/12/2005 33.5
197 63 Vũ Thiên Hưởng 17-04-2005 35.25
198 776 Nguyễn Trọng Hưởng 20-08-2005 34.25
199 19 Ngô Minh Huy 15-07-2005 38.5
200 550 Ngô Trần Thanh Huy 17-03-2005 37.75
201 130 Vũ Gia Huy 05-03-2005 36.5
202 662 Nguyễn Quang Huy 05-12-2004 36.25
203 672 Đinh Vũ Quang Huy 18/01/2005 36
204 642 Phạm Gia Huy 17-10-2005 34.75
205 669 Lê Gia Huy 02-07-2005 33.75
206 46 Phạm Minh Huyền 08-10-2005 40
207 602 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20-12-2005 39.25
208 202 Trần Thanh Huyền 21-08-2005 38.25
209 45 Phạm Thị Bích Huyền 16-02-2005 37.25
210 624 Nguyễn Thị Thu Huyền 13/11/2005 35.75
211 596 Nguyễn Trần Diệu Huyền 18/8/2005 34.75
212 608 Cao Minh Thanh Huyền 01-01-2005 34
213 430 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/05/2005 33.25
214 66 Nguyễn Thục Song Hy 25-01-2005 39
215 191 Đỗ Khang 23-04-2005 36
216 377 Vũ Minh Khang 20-07-2005 35.25
217 57 Hồ Lê Chí Khang 11-11-2005 33.5
218 605 Lê Trần Gia Khanh 15/06/2005 39.75
219 235 Đinh Mai Khanh 01-03-2005 37.25
220 59 Nguyễn Võ Ngọc Khanh 20-03-2005 35.25
221 192 Trần Viết Bảo Khanh 23-08-2005 33.75
222 242 Vũ Nam Khánh 19-02-2005 37.75
223 157 Trần Diệu Khánh 18/07/2005 37.5
224 4 Đoàn Vân Khánh 20-03-2005 34.5
225 609 Nguyễn Hà Duy Khánh 24-06-2005 34.25
226 240 Đinh Nam Khánh 15-07-2005 34.25
227 802 Nguyễn Duy Khánh 26-06-2005 34
228 14 Nguyễn Gia Khiêm 14/10/2005 33.75
229 636 Võ Đăng Khoa 19/10/2005 39.25
230 33 Nguyễn Anh Khoa 16/05/2005 35.5
231 251 Phạm Trịnh Đăng Khoa 15-12-2005 34.75
232 166 Nguyễn Tiết Hoàng Khôi 16-08-2005 34.25
233 50 Phạm Hồng Nguyên Khuê 27/01/2005 35.5
234 180 Trần Lê Anh Kiệt 15-04-2005 36
235 202 Nguyễn Tuấn Kiệt 02/01/2005 36
236 183 Vũ Đình Anh Kiệt 27-12-2005 35.75
237 266 Nguyễn Thành Kỳ 07-04-2005 34.75
238 232 Nguyễn Lương Thành Lâm 19-08-2005 33.75
239 110 Trần Ngọc Bảo Lan 19/10/2005 36
240 70 Trần Thanh Liêm 24-04-2005 33.75
241 158 Trần Phạm Khánh Linh 12-07-2005 42
242 281 Thái Hoàng Nhật Linh 12-08-2005 41.25
243 208 Mai Nguyễn Thảo Linh 23-12-2005 41
244 247 Đoàn Linh 13/09/2005 40.5
245 165 Trần Khánh Linh 04-09-2005 40.5
246 277 Phạm Khánh Linh 22-05-2005 40
247 334 Lã Thị Thuỳ Linh 11/09/2005 39.25
248 164 Phan Thị Khánh Linh 27/02/2005 38.5
249 275 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 10-05-2005 38
250 197 Đỗ Phương Linh 21-06-2005 37.5
251 183 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 18-09-2005 37
252 187 Phạm Công Linh 23/03/2005 36.75
253 337 Vũ Phạm Ngọc Linh 25/08/2005 35.75
254 13 Đỗ Thị Mai Linh 23-05-2005 35.25
255 225 Hồ Thùy Linh 01-10-2005 35
256 222 Bùi Thùy Linh 02-07-2005 34.75
257 192 Vũ Ngọc Linh 05-04-2005 34.5
258 155 Nguyễn Lê Khánh Linh 24-06-2005 34.25
259 142 Chu Gia Linh 29-08-2005 34.25
260 330 Vũ Ngọc Khánh Linh 24-12-2005 34
261 282 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 10-07-2005 34
262 255 Bùi Thị Quế Lĩnh 24/07/2005 39.75
263 287 Trần Thị Ngọc Loan 27-06-2005 34.75
264 198 Nguyễn Đình Lộc 26-01-2005 35.5
265 308 Lương Lê Quang Lộc 03-01-2005 34
266 293 Nguyễn Phương Long 20-06-2005 37
267 289 Trần Hoàng Long 04/12/2005 36.5
268 289 Trần Dương Gia Long 20-04-2005 36
269 381 Bùi Phi Long 22-07-2005 35.25
270 282 Nguyễn Hải Long 01-04-2005 34
271 296 Vương Việt Long 21-07-2005 33.5
272 288 Trần Bảo Long 03-06-2005 33.5
273 290 Lê Gia Long 01-10-2005 33.5
274 205 Nguyễn Hữu Luân 19-10-2005 37
275 206 Nguyễn Xuân Đình Lực 24-08-2005 37.75
276 316 Lê Trần Thảo Ly 10-03-2005 37.25
277 302 Nguyễn Thiên 18/07/2005 35.5
278 208 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 24-01-2005 40.75
279 207 Hoàng Xuân Mai 05-04-2005 40
280 346 Võ Thanh Mai 12-08-2005 39
281 364 Đinh Thị Tuyết Mai 02-07-2005 37.5
282 334 Hoàng Nguyễn Xuân Mai 04-02-2005 35.75
283 367 Huỳnh Thị Tú Mai 11-11-2005 35.5
284 108 Phạm Đặng Xuân Mai 27/04/2005 33.25
285 116 Nguyễn Đức Mạnh 22/06/2005 35.25
286 377 Nguyễn Đức Mạnh 27-12-2005 33.75
287 323 Nguyễn Lê Giáng Mi 26-10-2005 35
288 427 Nguyễn Trần Phương Mi 10/08/2005 34
289 213 Phạm Quang Minh 21-08-2005 38
290 383 Phùng Tuấn Minh 18/11/2005 38
291 321 Trần Nhật Minh 06-10-2005 36
292 136 Chạc Thị Thanh Minh 04-04-2005 35.75
293 212 Võ Khắc Minh 15-03-2005 34.5
294 132 Lê Ngọc Minh 29-08-2005 34.5
295 409 Lưu Thị Minh 02/07/2005 34
296 406 Đoàn Trần Quang Minh 01-09-2005 33.5
297 216 Nguyễn Thế Minh 02-02-2005 33.25
298 432 Đào Thị Hương 17/03/2005 35.75
299 324 Nguyễn Đỗ Hạ My 24-10-2005 41.25
300 327 Trần Nguyễn Trà My 17-08-2005 38
301 441 Huỳnh Huyền My 07-07-2005 36
302 453 Lê Trà My 12/03/2005 35.75
303 326 Nguyễn Trần Thảo My 10-04-2005 35.5
304 451 Nguyễn Thị Trà My 11-10-2005 34.5
305 410 Nguyễn Phan Lê Hoàn Mỹ 24-04-2005 34
306 458 Nguyễn Phạm Ngọc Mỹ 15-05-2005 33.5
307 332 Nguyễn Hữu Phương Nam 14-12-2005 38.5
308 226 Nguyễn Văn Nam 03/06/2005 36.25
309 467 Chu Hữu Hoài Nam 05-11-2005 35.5
310 355 Nguyễn Hoài Nam 01/02/2005 34.25
311 454 Nguyễn Viết Nam 03-09-2005 34
312 165 Nguyễn Hoài Nam 07/02/2005 34
313 460 Ngô Trần Dương Nam 12-09-2005 33.5
314 516 Nguyễn Thị Thúy Nga 27-06-2005 39.25
315 550 Đặng Nguyễn Thùy Ngân 21-07-2005 39.5
316 546 Nguyễn Thị Thảo Ngân 24/03/2005 37.75
317 360 Lê Thanh Ngân 12/09/2005 37
318 542 Nguyễn Thanh Ngân 17-07-2005 35
319 561 Đinh Gia Uyển Nghi 25-10-2005 39
320 350 Vũ Bạch Gia Nghi 13/04/2005 33.5
321 230 Tạ Hữu Nghĩa 24/01/2005 37
322 562 Nguyễn Đức Nghĩa 01-07-2005 36.75
323 441 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc 26/12/2005 39.75
324 370 Trương Bảo Ngọc 11-06-2005 39
325 371 Hoàng Ngọc 27-07-2005 38.25
326 211 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 16/02/2005 37.5
327 374 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 26-07-2005 36.75
328 582 Dương Bích Ngọc 26-11-2005 36.75
329 459 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc 11/08/2005 36.75
330 377 Phạm Lê Thanh Ngọc 24-10-2005 36.5
331 600 Đỗ Thị Kim Ngọc 09/04/2005 36.25
332 568 Lã Thị Ánh Ngọc 25-02-2005 35.75
333 357 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 16-10-2005 35
334 444 Bùi Tuyết Ngọc 16-10-2005 34.25
335 366 Trần Bảo Ngọc 10-03-2005 34.25
336 579 Lê Thị Bảo Ngọc 24-10-2005 33.25
337 645 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 14-12-2005 39.5
338 390 Lê Trần Thảo Nguyên 18/10/2005 39
339 386 Phan Châu Nguyên 21-06-2005 38.5
340 642 Nguyễn Thảo Nguyên 20/10/2005 36.75
341 240 Trần Minh Thảo Nguyên 20-01-2005 36
342 382 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên 21-09-2005 34
343 238 Vũ Nhất Nguyên 19-11-2005 34
344 654 Nguyễn Nhật Nguyễn 21-01-2005 37
345 392 Đậu Hồ Ánh Nguyệt 05/09/2005 37.25
346 655 Trần Thị Ánh Nguyệt 27-12-2005 35.75
347 725 Trần Vũ Thái Nguyệt 03-09-2005 34.5
348 586 Nguyễn Đức Nhân 30-12-2005 38.5
349 387 Bùi Thiện Nhân 31-07-2005 34.5
350 398 Nguyễn Duy Nhất 23-04-2005 35.5
351 247 Trương Minh Nhật 20-10-2005 40
352 4 Cao Đức Nhật 10-06-2005 38.75
353 399 Nguyễn Đình Nhật 19-05-2005 36
354 242 Triệu Minh Nhật 18-02-2005 35
355 13 Lê Đặng Quang Nhật 25-06-2005 34.25
356 243 Trương Minh Nhật 23-04-2005 33.5
357 436 Đỗ Vũ Yến Nhi 27-06-2005 40
358 425 Nguyễn Lê Yến Nhi 16-01-2005 40
359 129 Hồ Phạm Ý Nhi 13-06-2005 39.5
360 94 Lê Ngọc Yến Nhi 14-06-2005 39.5
361 406 Nguyễn Hoàng Đông Nhi 22-01-2005 37.5
362 7 Lê Nguyễn Phương Nhi 12-03-2005 36.5
363 422 Lê Hoàng Yến Nhi 14/08/2005 36.5
364 432 Phạm Yến Nhi 19-09-2005 36.5
365 98 Lưu Yến Nhi 25-09-2005 35.5
366 46 Phạm Ngọc Quỳnh Nhi 14-10-2005 35.25
367 124 Trần Võ Yến Nhi 02-09-2005 35.25
368 381 Hồ Thị Ngọc Nhi 29-01-2005 35.25
369 252 Bùi Ngọc Vân Nhi 28/04/2005 34.75
370 380 Nguyễn Ngọc Nhi 14-03-2005 34.25
371 410 Lưu Ngọc Lan Nhi 10-04-2005 34
372 41 Trần Nguyễn Phương Nhi 17-06-2005 33.75
373 128 Vương Yến Nhi 13-04-2005 33.5
374 51 Trương Thị Thảo Nhi 25-03-2005 33.5
375 434 Lưu Thị Yến Nhi 10/07/2005 33.5
376 70 Phạm Nguyễn Yến Nhi 05/05/2005 33.25
377 448 Trần Ngọc Tuyết Như 22-09-2005 38.5
378 405 Phan Thị Gia Như 05-07-2005 37
379 154 Phùng Gia Như 14/03/2005 36
380 193 Đặng Dương Tâm Như 29-08-2005 35.25
381 397 Lê Tâm Như 25-08-2005 34.25
382 165 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 31-10-2005 34
383 255 Bùi Quỳnh Như 02/04/2005 33.5
384 133 Nguyễn Phúc Hồng Nhung 07-01-2005 39.5
385 464 Mai Hoàng Nhung 21-07-2005 36.5
386 139 Phạm Thị Hồng Nhung 15-04-2005 35
387 401 Đặng Thị Hoàng Oanh 18/07/2005 39.75
388 258 Phạm An Pha 08-10-2005 41.75
389 238 Đoàn Vĩnh Phát 22/10/2005 40.75
390 219 Hoàng Gia Phát 16-08-2005 38.25
391 231 Võ Thành Phát 23-03-2005 36.75
392 216 Nguyễn Công Phát 22/12/2005 33.25
393 263 Đặng Tiến Phong 01-10-2005 35
394 388 Nguyễn Thế Phú 26-11-2005 42
395 467 Cao Khắc Anh Phú 11/09/2005 38.25
396 469 Đỗ Xuân Phú 12-06-2005 34.75
397 466 Trương Vũ Phúc 25/2/2005 41.75
398 260 Đinh Nguyễn Thanh Phúc 14-10-2005 40.25
399 264 Hoàng Bảo Phúc 09/04/2005 38.25
400 268 Nguyễn Thiên Phúc 06/12/2005 33.75
401 340 Nguyễn Cảnh Phước 19-06-2005 35.5
402 335 Nguyễn Hồ Quang Phước 09/10/2005 35.5
403 332 Nguyễn Hồng Phước 12/07/2005 34.25
404 301 Lưu Thị Mai Phương 23/07/2005 42.75
405 29 Hoàng Thị Bích Phương 04-03-2005 40.75
406 471 Phạm Vũ Hà Phương 24/03/2005 39.25
407 410 Hồ Bùi Thảo Phương 22-04-2005 37.5
408 328 Lê Ngọc Yến Phương 06-10-2005 37.5
409 316 Trần Nguyễn Thu Phương 10/04/2005 36.5
410 218 Nguyễn Quế Phương 19-08-2005 35.75
411 489 Nguyễn Thanh Phương 21-09-2005 35.75
412 302 Từ Thị Mai Phương 08-06-2005 35.5
413 270 Vũ Anh Phương 26/12/2005 35.5
414 319 Nguyễn Bích Phương 19/07/2005 35
415 231 Phạm Nhật Uyên Phương 16-12-2005 34.75
416 481 Nguyễn Minh Phương 10/01/2005 34.5
417 377 Nguyễn Minh Quân 06-04-2005 38.5
418 371 Phạm Đức Quân 22-12-2005 38.5
419 390 Nguyễn Thái Quân 25/06/2005 35.25
420 368 Trần Anh Quân 25-11-2005 34.25
421 385 Vũ Minh Quân 07-12-2005 34.25
422 346 Trần Duy Quang 23-02-2005 38.75
423 275 Dương Đình Trí Quang 14-06-2005 38.25
424 261 Lê Hoàng Nhật Quang 19-05-2005 34.75
425 38 Lê Ngọc Quang 29-08-2005 34.75
426 362 Đoàn Văn Quang 18-08-2005 34
427 282 Phạm Anh Quốc 09-05-2005 41.75
428 480 Phan Ngọc Quý 19-12-2005 37
429 333 Vũ Văn Quý 10-09-2005 34.75
430 475 Nguyễn Đức Quý 06/11/2005 34
431 484 Trần Hữu Kim Qúy 05/09/2005 33.5
432 283 Đinh Phạm Thảo Quyên 10-10-2005 42.25
433 520 Nguyễn Đỗ Xuân Quỳnh 29-11-2005 38.5
434 95 Lưu Đỗ Vân Quỳnh 21-11-2005 38
435 436 Phạm Thị Lệ Quỳnh 23-04-2005 37
436 428 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 12-10-2005 36.75
437 324 Bùi Thị Như Quỳnh 22-06-2005 35.75
438 314 Thân Thị Hương Quỳnh 17-06-2005 35.5
439 317 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 23-07-2005 35
440 461 Nguyễn Phương Quỳnh 14/10/2005 35
441 521 Phạm Ngọc Xuân Quỳnh 17-02-2005 34.5
442 287 Vũ Minh Sang 05/01/2005 40.25
443 494 Nguyễn Hồng Sang 22-05-2005 38.25
444 495 Hoàng Phước Sang 15/02/2005 35.25
445 393 Nguyễn Hải Sơn 04-01-2005 42.5
446 357 Bùi Hoàng Thái Sơn 12-01-2005 39.75
447 291 Nguyễn Thanh Sơn 23/01/2005 38.5
448 526 Phạm Nguyễn Minh Sơn 20-08-2005 38
449 514 Dương Hồng Sơn 16/01/2005 36.25
450 518 Nguyễn Hữu Nam Sơn 13-05-2005 34.75
451 523 Lê Hoàng Sơn 18-03-2005 33.5
452 294 Trần Nguyễn Anh Tài 05-04-2005 41.75
453 539 Dương Phước Tài 10-07-2005 39.5
454 139 Nguyễn Thành Tài 28/05/2005 38
455 300 Vũ Thành Tài 07-06-2005 36.25
456 554 Phạm Thị Minh Tâm 07-10-2005 41.5
457 561 Nguyễn Thanh Tâm 26/02/2005 37.25
458 555 Trương Minh Tâm 04-02-2005 36
459 537 Dương Nguyên Tâm 17-10-2005 34.5
460 573 Nguyễn Đức Tân 16/06/2005 33.75
461 165 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 01/01/2005 36.25
462 396 Lê Đức Thái 09-11-2005 39.5
463 511 Trần Quốc Thái 08-07-2005 36.25
464 427 Hà Ngọc Minh Thái 21-03-2005 33.5
465 398 Bùi Chiến Thắng 30-04-2005 37.5
466 54 Hồ Hữu Thắng 14-01-2005 36.25
467 53 Phạm Đức Thắng 05-05-2005 36
468 582 Nguyễn Chí Thanh 14-09-2005 37.75
469 596 Nguyễn Chí Thanh 21/06/2005 33.75
470 589 Nguyễn Ngọc Phương Thanh 29/04/2005 33.5
471 611 Trần Hữu Kim Thành 21/10/2005 38.75
472 306 Cao Tiến Thành 11-03-2005 37
473 608 Vũ Đức Thành 07/03/2005 35.75
474 621 Vũ Tiến Thành 25-12-2005 34.75
475 304 Nguyễn Long Thành 20-11-2005 34.5
476 161 Phạm Mai Diệu Thảo 08-09-2005 38.5
477 12 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-12-2005 38.25
478 651 Đoàn Phương Ngọc Thảo 21-11-2005 37.75
479 5 Võ Thị Phương Thảo 27/08/2005 37.5
480 554 Nguyễn Minh Thảo 26-10-2005 37.25
481 461 Trần Nguyễn Phương Thảo 28-07-2005 37
482 29 Vũ Bích Thảo 18-05-2005 36.75
483 659 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 01/12/2005 36
484 311 Vũ Thị Thanh Thảo 25-09-2005 35.75
485 30 Đinh Hương Thảo 02/12/2005 35.5
486 206 Nguyễn Phương Thảo 15/11/2005 34
487 429 Nguyễn Phương Thảo 23-02-2005 33.25
488 564 Nguyễn Gia Thế 16-03-2005 36.75
489 94 Nguyễn Thị Ngọc Thi 05/01/2005 38.5
490 98 Võ Trần Yến Thi 17-04-2005 37.75
491 75 Bùi Đức Thiện 09-06-2005 37
492 76 Trần Hoàng Khánh Thiện 16-10-2005 33.75
493 100 Vũ Đoàn Đức Thịnh 09-11-2005 39.5
494 109 Vũ Đức Trường Thịnh 29-03-2005 38.25
495 226 Dương Quốc Thịnh 18-07-2005 35.5
496 126 Vũ Minh Thông 25-05-2005 34
497 577 Vũ Thị Hoài Thu 12-12-2004 34.25
498 599 Phạm Anh Thư 13-05-2005 41.25
499 258 Hoàng Bùi Minh Thư 09/06/2005 39.5
500 606 Đỗ Minh Thư 17-10-2005 39.25
501 198 Dương Anh Thư 04-02-2005 38.5
502 610 Trần Tâm Thư 17-06-2005 37.5
503 607 Vũ Ngọc Minh Thư 02-02-2005 37
504 457 Nguyễn Ngọc Minh Thư 07/12/2005 36.25
505 72 Nguyễn Hoàng Minh Thư 27-05-2005 33.75
506 594 Phạm Lê Anh Thư 13-05-2005 33.75
507 448 Phạm Lê Hoài Thương 15-03-2005 35.5
508 579 Lại Thị Mộng Thuỳ 01/11/2005 34
509 171 Trịnh Thanh Thúy 21-05-2005 33.25
510 580 Phạm Ngọc Như Thùy 07-12-2005 38.5
511 447 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/05/2005 36.25
512 446 Nguyễn Thanh Thủy 07-12-2005 34.75
513 283 Nguyễn Thanh Hồng Thy 20-08-2005 38
514 350 Bùi Phạm Bảo Thy 10-04-2005 37.75
515 483 Nguyễn Trịnh Thủy Tiên 18/03/2005 38.75
516 133 Vũ Thụy Mỹ Tiên 19-12-2005 36.75
517 282 Bùi Cẩm Tiên 28-06-2005 35
518 131 Cao Thị Hải Tiên 16-06-2005 35
519 358 Hà Thị Cẩm Tiên 30/09/2005 33.25
520 485 Trịnh Nguyễn Mạnh Tiến 07-08-2005 36.25
521 323 Bùi Dương Ngọc Tiến 04/08/2005 36.25
522 317 Dương Khánh Toàn 19-09-2005 34.25
523 332 Quách Sơn Trà 21-01-2005 35.25
524 396 Nguyễn Thị Thanh Trà 31-10-2005 34.75
525 397 Đoàn Đặng Bảo Trâm 06-04-2005 36.25
526 640 Phạm Huyền Trâm 01/01/2005 35
527 419 Nguyễn Hoài Bảo Trân 22-04-2005 39
528 645 Diệc Bảo Trân 22/10/2005 38
529 649 Nguyễn Thị Bảo Trân 27-07-2005 37.75
530 652 Vũ Nguyễn Ngọc Trân 13-08-2005 37
531 435 Trần Trân Trân 14/07/2005 36.25
532 421 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24-08-2005 35.75
533 420 Nguyễn Lê Bảo Trân 11-09-2005 33.75
534 629 Phạm Thị Huyền Trang 07-06-2005 38
535 331 Trịnh Thị Thùy Trang 01-01-2005 37.75
536 379 Lê Thùy Trang 31-03-2005 36.5
537 632 Nguyễn Thị Thu Trang 24-11-2005 36.25
538 392 Phạm Đào Như Trang 11/10/2005 36
539 327 Nguyễn Quỳnh Trang 02-09-2005 36
540 206 Tằng Thụy Thùy Trang 25-09-2005 35.5
541 318 Lê Ngọc Huyền Trang 22-04-2005 35.25
542 627 Mai Hà Trang 22-01-2005 35
543 341 Phạm Huyền Trang 04-01-2005 33.5
544 636 Nguyễn Thị Thùy Trang 24-06-2005 33.5
545 360 Phạm Lê Thiên Trang 01-02-2005 33.25
546 336 Đào Hữu Trí 13/05/2005 35.5
547 287 Đỗ Minh Trí 20-03-2005 34.5
548 482 Nguyễn Bảo Trinh 20/09/2005 35
549 660 Lê Văn Đức Trọng 12/02/2005 35
550 540 Quản Minh Trúc 27-08-2005 36
551 663 Nguyễn Tường Đoan Trúc 24-08-2005 34.75
552 666 Nguyễn Diệp Xuân Trúc 10-01-2005 34
553 470 Trần Chí Trung 16-06-2005 37.25
554 481 Nguyễn Thành Trung 01-07-2005 36.5
555 513 Hà Minh Trường 03-03-2005 39.25
556 341 Nguyễn Phi Trường 13-04-2005 38
557 521 Võ Quang Trường 21/10/2005 36.5
558 401 Nguyễn Lâm Trường 06/02/2005 35
559 424 Lê Thị Ngọc 21-03-2005 38.25
560 613 Dương Đào Thanh 13-09-2005 38
561 624 Trần Thanh 16/11/2005 33.5
562 347 Lê Minh Tuấn 25-11-2005 40.75
563 547 Lê Công Tuấn 07-10-2005 39.75
564 569 Nguyễn Văn Tuấn 27-12-2005 37
565 540 Phạm Anh Tuấn 06-05-2005 37
566 533 Đinh Hồ Anh Tuấn 29-01-2005 36
567 551 Nguyễn Huy Mạnh Tuấn 09-05-2005 36
568 548 Nguyễn Hoàng Tuấn 24-07-2005 35.5
569 528 Đặng Anh Tuấn 18-01-2005 34.5
570 563 Ngô Hoàng Tuấn 26/03/2005 34.25
571 671 Vũ Anh Tuấn 24/4/2005 33.5
572 571 Nguyễn Đình Thái Tuệ 28-07-2005 35.25
573 583 Lê Anh Tùng 05/02/2005 37.25
574 590 Nguyễn Thanh Tùng 24-09-2005 35.5
575 594 Nguyễn Đình Bảo Tùng 12/03/2005 34
576 143 Trần Ngọc Cát Tường 08-05-2005 37
577 581 Nguyễn Ngọc Tuyết 13-02-2005 36.75
578 552 Nguyễn Quốc Uy 27/01/2005 36.75
579 438 Đỗ Nguyễn Thanh Uyên 24/09/2005 38.5
580 355 Trịnh Mỹ Uyên 04-10-2005 36.25
581 144 Hà Mỹ Uyên 27-09-2005 36.25
582 649 Nguyễn Phương Uyên 28-08-2005 34.75
583 145 Võ Đào Nhã Uyên 15-05-2005 34.5
584 639 Hà Trần Phương Uyên 21-01-2005 34.5
585 541 Nguyễn Phương Uyên 10/10/2005 34.5
586 494 Lê Phương Uyên 20-11-2005 34
587 496 Phạm Thị Tú Uyên 21-02-2005 33.5
588 690 Nguyễn Thị Thuý Vân 29/09/2005 41.25
589 667 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 09-03-2005 37.75
590 672 Nguyễn Thị Thanh Vân 06/12/2004 37.75
591 679 Võ Ngọc Thảo Vân 27-06-2005 37.25
592 563 Nguyễn Thanh Vân 09-05-2005 37
593 677 Cao Đoàn Thảo Vân 22/9/2005 36.25
594 666 Nguyễn Lê Khánh Vân 26-04-2005 33.75
595 501 Trần Thái Nhã Vân 03/08/2005 33.5
596 687 Trần Đình Việt 04-10-2005 38.25
597 141 Hoàng Quốc Việt 24-09-2005 37.75
598 694 Ngô Hoàng Việt 30-06-2005 37.25
599 360 Đặng Quang Vinh 04/06/2005 40.75
600 725 Hoàng 26/06/2005 40.75
601 496 Trương Anh 20-07-2005 37.75
602 747 Phạm Trường 22-06-2005 37.5
603 735 Trịnh Minh 15-01-2005 35
604 698 Đoàn Anh 10-11-2005 34
605 744 Nguyễn Phan Minh 19/09/2005 33.25
606 787 Nguyễn Nhật Triệu Vy 03-01-2005 41.75
607 365 Vũ Tường Vy 14-02-2005 41.75
608 703 Ngô Thị Kiều Vy 11-01-2005 38.75
609 779 Phạm Hữu Thanh Vy 01/04/2005 38.5
610 768 Phùng Khánh Vy 29-08-2005 37.25
611 244 Đỗ Thảo Vy 01/12/2005 35
612 497 Phan Khánh Vy 29-11-2005 35
613 752 Phạm Mai Bảo Vy 26-07-2005 34.5
614 497 Phạm Đoàn Nhật Vy 15/08/2005 34.25
615 608 Nguyễn Thị Mai Vy 31-05-2005 33.75
616 706 Đỗ Phương Vy 20-12-2005 33.25
617 149 Nguyễn Ngọc Hải Yên 22-04-2005 38.75
618 367 Nguyễn Thị Hải Yến 09-02-2005 40.5
619 834 Nguyễn Thị Hải Yến 02-05-2005 39.25
620 831 Võ Nguyễn Hải Yến 22-11-2005 33.5
621 516 Nguyễn Thị Hoàng Yến 14/11/2005 33.25
622 523 Nguyễn Ngọc Hải Yến 14-09-2005 33.25