Danh sách học sinh lớp tiếng Anh hệ 10 năm

0
5567

Lưu ý: Điểm xét tuyển lớp Tiếng Anh hệ 10 năm của đối tượng 2 là từ 41.50 trở lên

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính
Đối tượng
AV hệ 10 năm
1 Đinh Phạm Phước An 18-07-2005 Nam 1
2 Lương Thái An 01-04-2005 Nữ 1
3 Nguyễn Quỳnh Anh 24-02-2005 Nữ 1
4 Trần Tuấn Anh 12-09-2005 Nam 1
5 Đỗ Minh Anh 03-04-2005 Nữ 1
6 Trần Thị Vân Anh 27-06-2005 Nữ 1
7 Hoàng Lưu Hoài Bảo 04-10-2005 Nữ 1
8 Nguyễn Nhật Chương 29-08-2005 Nam 1
9 Lê Quốc Đạt 18-04-2005 Nam 1
10 Hồ Minh Đạt 13-08-2005 Nam 1
11 Nguyễn Bảo Thành Đạt 04-05-2005 Nam 1
12 Nguyễn Phạm Ngọc Diễm 05-06-2005 Nữ 1
13 Đặng Trương Liêu Đông 30-01-2005 Nam 1
14 Hoàng Ngọc Du 19-04-2005 Nam 1
15 Nguyễn Minh Đức 23-05-2005 Nam 1
16 Nguyễn Tấn Dũng 16-12-2005 Nam 1
17 Trần Trung Dũng 11-11-2005 Nam 1
18 Chế Văn Dũng 03-03-2005 Nam 1
19 Nguyễn Đình Đức Dũng 18-06-2005 Nam 1
20 Nguyễn Dương 27-06-2005 Nam 1
21 Trần Quyết Duy 21-08-2005 Nam 1
22 Nguyễn An Duyệt 12-05-2005 Nam 1
23 Lê Thiều Hương Giang 17-10-2005 Nữ 1
24 Nguyễn Vũ Quỳnh Giang 21-11-2005 Nữ 1
25 Hoàng Ngọc Thái 27-12-2005 Nữ 1
26 Nguyễn Ngọc 18-01-2005 Nữ 1
27 Đặng Quỳnh Nhật Hạ 20-07-2005 Nữ 1
28 Bùi Nguyễn Bảo Hân 12-07-2005 Nữ 1
29 Dìn Minh Hào 04-08-2005 Nam 1
30 Phạm Thanh Hiển 20-07-2005 Nam 1
31 Lê Minh Hiếu 21-06-2005 Nam 1
32 Võ Duy Hiếu 06-12-2005 Nam 1
33 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 21-09-2005 Nữ 1
34 Nguyễn Tấn Hiếu 03-09-2005 Nam 1
35 Tống Đức Hòa 23-11-2005 Nam 1
36 Đặng Việt Hoàng 30-03-2005 Nam 1
37 Quách Nguyễn Trung Hoàng 01-02-2005 Nam 1
38 Đinh Nguyễn Thanh Hùng 21-07-2005 Nam 1
39 Nguyễn Mạnh Hùng 18-02-2005 Nam 1
40 Võ Ngọc Quỳnh Hương 02-03-2005 Nữ 1
41 Bùi Thu Hương 11-12-2005 Nữ 1
42 Nguyễn Trọng Hưởng 20-08-2005 Nam 1
43 Vũ Gia Huy 05-03-2005 Nam 1
44 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20-12-2005 Nữ 1
45 Phạm Thị Bích Huyền 16-02-2005 Nữ 1
46 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/05/2005 Nữ 1
47 Đỗ Khang 23-04-2005 Nam 1
48 Đinh Nam Khánh 15-07-2005 Nam 1
49 Trần Lê Anh Kiệt 15-04-2005 Nam 1
50 Vũ Đình Anh Kiệt 27-12-2005 Nam 1
51 Nguyễn Thành Kỳ 07-04-2005 Nam 1
52 Thái Hoàng Nhật Linh 12-08-2005 Nữ 1
53 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 18-09-2005 Nữ 1
54 Phạm Công Linh 23/03/2005 Nam 1
55 Nguyễn Đình Lộc 26-01-2005 Nam 1
56 Nguyễn Hữu Luân 19-10-2005 Nam 1
57 Võ Thanh Mai 12-08-2005 Nữ 1
58 Nguyễn Đức Mạnh 22/06/2005 Nam 1
59 Nguyễn Thế Minh 02-02-2005 Nam 1
60 Đoàn Trần Quang Minh 01-09-2005 Nam 1
61 Võ Khắc Minh 15-03-2005 Nam 1
62 Nguyễn Trần Thảo My 10-04-2005 Nữ 1
63 Ngô Trần Dương Nam 12-09-2005 Nam 1
64 Đặng Nguyễn Thùy Ngân 21-07-2005 Nữ 1
65 Vũ Bạch Gia Nghi 13/04/2005 Nữ 1
66 Phạm Lê Thanh Ngọc 24-10-2005 Nữ 1
67 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 26-07-2005 Nữ 1
68 Phan Châu Nguyên 21-06-2005 Nam 1
69 Trần Vũ Thái Nguyệt 03-09-2005 Nữ 1
70 Nguyễn Duy Nhất 23-04-2005 Nam 1
71 Trương Minh Nhật 20-10-2005 Nam 1
72 Lưu Ngọc Lan Nhi 10-04-2005 Nữ 1
73 Nguyễn Ngọc Nhi 14-03-2005 Nữ 1
74 Trần Ngọc Tuyết Như 22-09-2005 Nữ 1
75 Võ Thành Phát 23-03-2005 Nam 1
76 Đặng Tiến Phong 01-10-2005 Nam 1
77 Nguyễn Hồ Quang Phước 09/10/2005 Nam 1
78 Phạm Vũ Hà Phương 24/03/2005 Nữ 1
79 Nguyễn Bích Phương 19/07/2005 Nữ 1
80 Trần Anh Quân 25-11-2005 Nam 1
81 Phạm Anh Quốc 09-05-2005 Nam 1
82 Nguyễn Hồng Sang 22-05-2005 Nam 1
83 Vũ Thành Tài 07-06-2005 Nam 1
84 Phạm Đức Thắng 05-05-2005 Nam 1
85 Bùi Đức Thiện 09-06-2005 Nam 1
86 Vũ Đoàn Đức Thịnh 09-11-2005 Nam 1
87 Vũ Đức Trường Thịnh 29-03-2005 Nam 1
88 Vũ Minh Thông 25-05-2005 Nam 1
89 Vũ Ngọc Minh Thư 02-02-2005 Nữ 1
90 Lại Thị Mộng Thuỳ 01/11/2005 Nữ 1
91 Nguyễn Thanh Thủy 07-12-2005 Nữ 1
92 Hà Thị Cẩm Tiên 30/09/2005 Nữ 1
93 Trịnh Nguyễn Mạnh Tiến 07-08-2005 Nam 1
94 Dương Khánh Toàn 19-09-2005 Nam 1
95 Quách Sơn Trà 21-01-2005 Nữ 1
96 Phạm Huyền Trâm 01/01/2005 Nữ 1
97 Nguyễn Hoài Bảo Trân 22-04-2005 Nữ 1
98 Nguyễn Thị Bảo Trân 27-07-2005 Nữ 1
99 Vũ Nguyễn Ngọc Trân 13-08-2005 Nữ 1
100 Phạm Thị Huyền Trang 07-06-2005 Nữ 1
101 Lê Văn Đức Trọng 12/02/2005 Nam 1
102 Nguyễn Diệp Xuân Trúc 10-01-2005 Nữ 1
103 Nguyễn Lâm Trường 06/02/2005 Nam 1
104 Đinh Hồ Anh Tuấn 29-01-2005 Nam 1
105 Nguyễn Văn Tuấn 27-12-2005 Nam 1
106 Nguyễn Huy Mạnh Tuấn 09-05-2005 Nam 1
107 Nguyễn Đình Thái Tuệ 28-07-2005 Nam 1
108 Võ Đào Nhã Uyên 15-05-2005 Nữ 1
109 Trần Đình Việt 04-10-2005 Nam 1
110 Nguyễn Thị Hải Yến 02-05-2005 Nữ 1
111 Võ Nguyễn Hải Yến 22-11-2005 Nữ 1
112 Trần Thị Thúy An 16-09-2005 Nữ 2
113 Ngô Thị Phương Anh 14-05-2005 Nữ 2
114 Trần Đoàn Phương Anh 12-02-2005 Nữ 2
115 Trương Thị Thùy Anh 03-11-2005 Nữ 2
116 Vũ Nguyễn Ngọc Bích 14-12-2005 Nữ 2
117 Đinh Ngọc Bảo Châu 16/07/2005 Nữ 2
118 Nguyễn Hải Đăng 15-02-2005 Nữ 2
119 Nguyễn Minh Đăng 15-02-2005 Nữ 2
120 Nguyễn Lê Nhật Đăng 08-02-2005 Nam 2
121 Hoàng Bích Đào 03-07-2005 Nữ 2
122 Trương Hiển Đạt 27/05/2005 Nam 2
123 Trần Nguyễn Ngọc Dung 08/03/2005 Nữ 2
124 Nguyễn Thị Thanh Giang 27-03-2005 Nữ 2
125 Bùi Ngọc Hoàng 18/2/2005 Nam 2
126 Nguyễn Việt Hoàng 22-11-2005 Nam 2
127 Nguyễn Thị Kim Hồng 02-01-2005 Nữ 2
128 Ngô Trần Thanh Huy 17-03-2005 Nam 2
129 Phạm Minh Huyền 08-10-2005 Nữ 2
130 Nguyễn Thục Song Hy 25-01-2005 Nữ 2
131 Vũ Nam Khánh 19-02-2005 Nam 2
132 Đoàn Linh 13/09/2005 Nữ 2
133 Trần Phạm Khánh Linh 12-07-2005 Nữ 2
134 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 10-05-2005 Nữ 2
135 Phạm Khánh Linh 22-05-2005 Nữ 2
136 Bùi Thị Quế Lĩnh 24/07/2005 Nữ 2
137 Nguyễn Xuân Đình Lực 24-08-2005 Nam 2
138 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 24-01-2005 Nữ 2
139 Nguyễn Đỗ Hạ My 24-10-2005 Nữ 2
140 Nguyễn Hữu Phương Nam 14-12-2005 Nam 2
141 Dương Bích Ngọc 26-11-2005 Nữ 2
142 Lê Trần Thảo Nguyên 18/10/2005 Nữ 2
143 Đặng Thị Hoàng Oanh 18/07/2005 Nữ 2
144 Phạm An Pha 08-10-2005 Nam 2
145 Nguyễn Thế Phú 26-11-2005 Nam 2
146 Trương Vũ Phúc 25/2/2005 Nam 2
147 Lưu Thị Mai Phương 23/07/2005 Nữ 2
148 Đinh Phạm Thảo Quyên 10-10-2005 Nữ 2
149 Nguyễn Đỗ Xuân Quỳnh 29-11-2005 Nữ 2
150 Lưu Đỗ Vân Quỳnh 21-11-2005 Nữ 2
151 Phạm Nguyễn Minh Sơn 20-08-2005 Nam 2
152 Nguyễn Hải Sơn 04-01-2005 Nam 2
153 Phạm Thị Minh Tâm 07-10-2005 Nữ 2
154 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-12-2005 Nữ 2
155 Nguyễn Gia Thế 16-03-2005 Nam 2
156 Phạm Anh Thư 13-05-2005 Nữ 2
157 Đỗ Minh Thư 17-10-2005 Nữ 2
158 Phạm Ngọc Như Thùy 07-12-2005 Nữ 2
159 Nguyễn Thanh Hồng Thy 20-08-2005 Nữ 2
160 Võ Quang Trường 21/10/2005 Nam 2
161 Vũ Tường Vy 14-02-2005 Nữ 2
162 Phạm Hữu Thanh Vy 01/04/2005 Nữ 2
163 Nguyễn Thị Hải Yến 09-02-2005 Nữ 2