Điểm thi và Đăng ký phúc khảo khối 10 và 11 – Học kỳ II – NH 2020-2021

0
3697

Học sinh khối 10 và 11 lưu ý:

– Hạn chót đăng ký phúc khảo là 10h00 thứ 2 (10/5/2021)

Xem điểm thi khối 10 tại đây

Xem điểm thi khối 11 tại đây

Đăng ký phúc khảo khối 10 và 11 tại đây.