Giáo dục STEM trong dạy học môn vật lí 11

0
260

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, là sự tích hợp vào nội dung học những ứng dụng đời sống và kĩ thuật, làm cho nội dung bài học  ý nghĩa hơn, lôi cuốn và hấp dẫn hơn; phát triển các năng lực của học sinh và định hướng nghề nghiệp trong tương lai của học sinh.

Vật lí học nằm trong hệ thống các môn học ở nhà trường phổ thông nên việc đổi mới phương pháp dạy và học đối với môn Vật lí là điều tất yếu. Do đặc thù của môn Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, các kiến thức Vật lí đóng vai trò nguyên tắc hoạt động của các ứng dụng kĩ thuật nên một trong các khâu quan trọng của quá trình đổi mới phương pháp dạy học Vật lí là tăng cường hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu và tìm hiểu các ứng dụng kĩ thuật của Vật lí của học sinh trong quá trình học tập.

Với chủ đề Tổ chức hoạt động trải nghiệm “ Hiện tượng cộng hưởng trong âm nhạc”, cô và trò lớp 11A06 đã cùng nhau nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các dụng cụ âm nhạc như đàn guitar, đàn tranh,…