Lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK I – NH 2023 – 2024

0
2168

I. Lịch thi và hình thức kiểm tra, đánh giá các môn tập trung:

II. Sơ đồ phòng thi:

III. Số báo danh và phòng thi

Khối 10

Khối 11

Khối 12

IV. Phân công coi thi

Quý thầy cô xem phân công tại đây