Hội thao Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh cấp trường NH 2023 – 2024

0
72

Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), gắn liền học tập với hoạt động thực tiễn; tổ chức, quản lý thực hiện nội dung, chương trình môn học GDQP&AN trong nhà trường; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, trường THPT Trấn Biên đã tổ chức Hội thao GDQP&AN cấp trường NH 2023 – 2024 vào ngày 01/12/2023 với sự tham dự của gần 300 học sinh.

Một số hình ảnh của Hội thao

Xem hình ảnh và video tại đây