Tổ chức hoạt động dạy học liên môn thông qua hoạt động dự án năm học 2023 – 2024 CHỦ ĐỀ: SELLING RECYCLED ITEMS FOR ENVIRONMENTAL FUNDRAISING

0
78

Thực hiện chương trình dạy học môn tiếng anh lớp 10 với nội dung “Vì Một Môi Trường Sống Tốt Đẹp Hơn”, tổ ngoại ngữ đã thực hiện dự án dạy học với chủ đề SELLING RECYCLED ITEMS FOR ENVIRONMENTAL FUNDRAISING

Ngoài cung cấp kiến thức, dự án đã nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức về một môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ sau; Tạo cơ hội cho các bạn trong lớp làm việc nhóm với nhau, qua đó hình dung ra được các bước tiến hành để đạt được sản phẩm giáo dục. Các bạn sẽ nắm rõ các mục tiêu và tiêu chí đối với mỗi ngành nghề liên quan đến Sự Kiện các bạn tổ chức (Ngành truyền thông, ngành marketing, ngành Tổ chức sự kiện, ngành PR, …)

Dự án đã tặng nhà trường 04 thùng rác công cộng (trị giá hơn 2 triệu đồng) từ tiền bán các sản phẩm tái chế