KẾ HOẠCH Tổ chức chuyên đề ngoại khóa “Thiết kế xe ô tô đồ chơi chạy bằng dây thun và Tên lửa nước” Ra mắt câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” Năm học 2020 – 2021

0
1950

Học sinh xem chi tiết thông tin phía dưới

Hạn chót đăng ký dự thi: 30/4/2021

Link đăng ký dự thi tại đây