Nội dung bài học lớp cảm tình Đoàn và câu hỏi bài thu hoạch năm học 2020-2021

0
4011

Nội dung bài học xem tại đây

Câu hỏi bài thu hoạch

Các bạn học sinh lớp 10 (chưa kết nạp Đoàn) viết bài thu hoạch và nộp lại cho bí thư các lớp.

Hạn chót nộp bài thu hoạch: 8h50 ngày 17/4/2021 (bí thư lớp tổng hợp rồi nộp về Văn phòng Đoàn).

Câu 1: Hãy nêu mục đích, lí tưởng, chức năng, vai trò, vị trí và nguyên tắc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Câu 2: Em sẽ làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay?