Kế hoạch và hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2021.

0
2294

Thông tin tuyển sinh quân sự thành phố Biên Hòa năm 2021 tại đây

Xem kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2021 tại đây

Xem hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 tại đây