Luật an ninh mạng

0
2125

Thực hiện Kế hoạch số 511/KH-SGDĐT Đồng Nai ngày 24/02/2020 và công văn số 886/SGDĐT-NV1 về việc triển khai tài liệu “Luật an ninh mạng” cho học sinh, trường THPT Trấn Biên đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật an ninh mạng cho học sinh trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, giờ học quốc phòng, giờ học GDCD,…nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về luật an ninh mạng, cũng như các biện pháp tự bảo vệ mình khi sử dụng mạng xã hội.

Xem Clip tuyên tuyền luật anh ninh mạng (Có sử dụng tư liệu từ VTV1)

Hoặc Tải clip tuyên truyền tại đây

Tài liệu hỏi đáp về luật an ninh mạng xem tại đây

Xem chi tiết nội dung luật an ninh mạng tại đây