KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH VIẾT HỒ SƠ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

0
4862

Xem danh mục mã tỉnh tại đây

Xem danh mục mã trường tại đây

Xem danh mục vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn tại đây

Danh mục đối tượng ưu tiên tuyển sinh (mục 17) tại đây