Kết quả và đăng ký phúc khảo (nếu có) bài kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK 1 NH 2023 – 2024

0
3446

1. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK 1

Khối 10

Khối 11

Khối 12

2. Đăng ký phúc khảo (nếu có)

– Tất cả học sinh muốn phúc khảo phải điền đầy đủ thông tin theo đường link tại đây

– Đăng ký phúc khảo môn nào thì điền điểm thi được công bố của môn đó.
– Thời gian đăng ký: Từ 7h00 ngày 07/11 đến 10h00 ngày 08/11/2023