Kiểm tra, đánh giá cuối HK I – NH 2021-2022

0
14846

Kế hoạch chi tiết xem tại đây

Số báo danh khối 10 xem tại đây

Số báo danh khối 11 xem tại đây

Số báo danh khối 12 xem tại đây

HƯỚNG DẪN VỀ LÀM BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM

HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2021 -2022

  1. Học sinh sử dụng tài khoản Azota đã đăng ký (tài khoản dự thi môn ngữ văn văn) để dự thi các môn trắc nghiệm.
  2. Click vào đường link môn thi đăng tải trên website trường
  3. Dự thi theo hướng dẫn của Azota
  4. Lưu ý:

– Thời gian dự thi môn trắc nghiệm bao gồm: thời gian làm bài + 05 phút thời gian nộp bài.

Học sinh vào thi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm bài (mốc thời gian đầu tiên của môn thi trên website trường) sẽ không được dự thi.

– Học sinh tự cân đối thời gian làm bài (thời gian làm bài + thời gian nộp bài) để hoàn thành bài thi của mình.

– Sau khi hết giờ làm bài, hệ thống tư khóa.

– Hs tự đảm bảo chất lượng đường truyền internet hoặc 4G của mình.

Lịch kiểm tra, đánh giá ngày 07/01/2022

NGÀY BUỔI MÔN KHỐI THỜI GIAN GIỜ  LÀM BÀI Đường link dự thi
07/01

2022

Chiều Sinh 10-11 55 phút 13h30 – 14h25 Sinh 10: https://azota.vn/de-thi/weedxf

Sinh 11: https://azota.vn/de-thi/bhuniq  

GDCD 10-11 55 phút 14h40 -15h35 GDCD 10: https://azota.vn/de-thi/f1ndx7

GDCD 11: https://azota.vn/de-thi/563jiq