Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá cuối HK I – NH 2021-2022

0
22826

Kế hoạch chi tiết xem tại đây

Số báo danh khối 10 xem tại đây

Số báo danh khối 11 xem tại đây

Số báo danh khối 12 xem tại đây

HƯỚNG DẪN VỀ LÀM BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM

HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2021 -2022

  1. Học sinh sử dụng tài khoản Azota đã đăng ký (tài khoản dự thi môn ngữ văn văn) để dự thi các môn trắc nghiệm.
  2. Click vào đường link môn thi đăng tải trên website trường
  3. Dự thi theo hướng dẫn của Azota
  4. Lưu ý:

– Thời gian dự thi môn trắc nghiệm bao gồm: thời gian làm bài + 05 phút thời gian nộp bài.

– Học sinh vào thi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm bài (mốc thời gian đầu tiên của môn thi trên website trường) sẽ không được dự thi.

– Học sinh tự cân đối thời gian làm bài (thời gian làm bài + thời gian nộp bài) để hoàn thành bài thi của mình.

– Sau khi hết giờ làm bài, hệ thống tư khóa.

– Hs tự đảm bảo chất lượng đường truyền internet hoặc 4G của mình.

Lịch kiểm tra chi tiết

NGÀY BUỔI MÔN KHỐI THỜI GIAN LÀM BÀI GIỜ  LÀM BÀI Đường link
30/12/2021   Test hệ thống

Hs xem phòng thi và Số báo danh để đăng nhập đúng thông tin.

10, 11, 12 20 phút Từ 8h00 đến 17h00

HS không đăng nhập báo danh sẽ không được dự thi

HS chỉ xử dụng duy nhất 01 tài khoản trong suốt quá trình dự thi.

Khối 10 : https://azota.vn/de-thi/pyjmqw

Khối 11: https://azota.vn/de-thi/uvr23x

Khối 12: https://azota.vn/de-thi/scjt69

03/01/2022 SÁNG Văn 12 125 phút

(120p làm bài và 05p nộp bài)

7h30 – 9h35 Khối 12: https://azota.vn/de-thi/bgzxmk
CHIỀU Văn 10 -11 95 phút

(90p làm bài và 05p nộp bài)

13h30 – 15h35 Khối 10: https://azota.vn/de-thi/b96ssr

Khối 11: https://azota.vn/de-thi/rhr84l

04/01/2022 SÁNG Toán 12 90 phút 7h30 – 9h00 Khối 12- Toán: https://azota.vn/de-thi/ijnbyz
Anh 12 50 phút 9h20 – 10h10
CHIỀU Toán 10-11 90 phút 13h30 – 15h00
Anh 10-11 50 phút 15h20 – 16h10
05/01/2022 SÁNG 12 50 phút 7h30 – 8h20
Sử 12 50 phút 8h40 – 9h30
CHIỀU 10-11 50 phút 13h30 – 14h20
Sử 10-11 50 phút 14h40 -15h30
06/01/2022 SÁNG Hóa 12 50 phút 7h30 – 8h20
Địa 12 50 phút 8h40 – 9h30
CHIỀU Hóa 10-11 50 phút 13h30 – 14h20
Địa 10-11 50 phút 14h40 -15h30
07/01/2020 SÁNG Sinh 12 50 phút 7h30 – 8h20
GDCD 12 50 phút 8h40 – 9h30
CHIỀU Sinh 10-11 50 phút 13h30 – 14h20
GDCD 10-11 50 phút 14h40 -15h30