Kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I – NH 2021-2022

0
21032
  1. Học sinh click vào đường link (trên website trường, Ms Teams, Zalo,…của lớp), sử dụng tài khoảng Azota và tiến hành làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK 1.
  2. Nếu có thắc mắc,…thì liên hệ trực tiếp GVCN của lớp.
  3. Học sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi trực tuyến của nhà trường. (Xem chi tiết tại đây)
  4. Hướng dẫn xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi làm bài kiểm tra, đánh giá xem tại đây
  5. Đường link tham gia kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK

Thông báo về việc kiểm tra môn NGỮ VĂN:

  1. Thời gian: 95 phút (Từ 14h00 đến 15h35 thứ 6 ngày 26/11/2021 bao gồm 90 phút làm bài thi và 05 phút nộp bài)
  2. Học sinh được nghỉ học Thể dục – QP – IELTS (nếu có tiết)
  3. Hình thức:

– Tự luận (học sinh làm bài trên giấy (tự chuẩn bị) và ghi đầy đủ họ tên, lớp)

Sử dụng Ms Teams để làm bài kiểm tra và nộp bài: Click vào bài tập có tiêu đề: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1 MÔN NGỮ VĂN KHỐI… trong phần bài tập của lớp mình – giống như làm bài tập các môn học).

– Cách chụp bài làm: Chụp thẳng đứng, vuông góc (sao cho rõ ràng) và đầy đủ số trang của bài làm.

TT Ngày Môn Thời gian Đường link
8 25/11/2021

Từ 16h00 đến 16h50

HÓA

34 câu TN

50 phút

(Bao gồm: Thời gian làm bài: 45 phút + Thời gian đăng nhập, nộp bài 5 phút)

Khối 10

https://azota.vn/de-thi/59b6sc

Khối 11

https://azota.vn/de-thi/ox03e8

Khối 12

https://azota.vn/de-thi/n0t45q

TT Ngày Môn Thời gian Đường link
7 24/11/2021

Từ 16h00 đến 16h55

SINH

40 câu TN

55 phút

(Bao gồm: Thời gian làm bài: 50 phút + Thời gian đăng nhập, nộp bài 5 phút)

Khối 10

https://azota.vn/de-thi/o72mjw

Khối 11

https://azota.vn/de-thi/cpvgmn

Khối 12

https://azota.vn/de-thi/47u840