Thông báo kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I – NH 2021 – 2022

0
12796

HỌC SINH XEM VÀ THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO

ĐƯỜNG LINK ĐĂNG NHẬP ĐỂ KIỂM TRA HỆ THỐNG NGÀY 04/11/2021 (Từ 16h00 đến 16h30)

Trong quá trình đăng nhập Azota, nếu có thắc mắc, khó khăn,…thì học sinh liên hệ thầy Mạnh (0935890049) để được hỗ trợ.