Kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ II – NH 2021 – 2022

0
16718

Trường THPT Trấn Biên thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ II – NH 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

2. Hình thức:

  • Trực tuyến trên Azota
  • Mỗi học sinh CHỈ SỬ DỤNG 01 SỐ ĐIỆN THOẠI (ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN AZOTA) TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH DỰ THI.

3. Lưu ý:

– Thời gian dự thi môn trắc nghiệm bao gồm: thời gian làm bài + thời gian nộp bài.

Học sinh vào thi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm bài (mốc thời gian đầu tiên của môn thi trên website trường) sẽ không được dự thi.

– Học sinh tự cân đối thời gian làm bài (thời gian làm bài + thời gian nộp bài) để hoàn thành bài thi của mình.

– Sau khi hết giờ làm bài, hệ thống tự động khóa.

– Hs tự đảm bảo chất lượng đường truyền internet hoặc 4G của mình.

4. Lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ II

Buổi sáng: Học bình thường theo Thời Khóa Biểu.

Buổi chiều: Các lớp Thể dục, Quốc phòng, Nghề, IELTS: Hs được nghỉ.

NGÀY BUỔI MÔN KHỐI THỜI GIAN LÀM BÀI GIỜ  LÀM BÀI Đường link đề thi
19/03/2022 CHIỀU Đăng nhập kiểm tra hệ thống

Học sinh viết câu trả lời trên giấy (có họ tên, số báo danh) và chụp gửi vào hệ thống (như làm bài tự luận môn Ngữ Văn)

10,11 và 12 60 phút 14h00 đến 15h00 _Khối 10: https://azota.vn/de-thi/0ru2av

_ Khối 11: https://azota.vn/de-thi/ozgfna

_ Khối 12: https://azota.vn/de-thi/keqzw4

21/03/2022 CHIỀU Lý – Sử 12 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _ Vật lí 12 (14h00):https://azota.vn/de-thi/mpzmjm

_ Lịch sử 12 (15h10):

 https://azota.vn/de-thi/50cb7n

 

22/03/2022 CHIỀU Lý – Sử 11 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _ Vật lí 11: (14h00)

https://azota.vn/de-thi/cuglap  

_ Lịch sử 11: (15h10)

https://azota.vn/de-thi/fzqfbf

10 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _ Vật lí 10: (14h00)

https://azota.vn/de-thi/7pd57u   

_ Lịch sử 10: (15h10)

https://azota.vn/de-thi/iofwjy

23/03/2022 CHIỀU Hóa – Sinh 12 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _ Hóa 12 (14h00): https://azota.vn/de-thi/t7sshz   

_ Sinh 12 (15h10): https://azota.vn/de-thi/uomsit

24/03/2022 CHIỀU Hóa – Sinh 11 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _Hóa 11 (14h00): https://azota.vn/de-thi/sye5ji

_ Sinh 11 (15h10): https://azota.vn/de-thi/jq2lpl

10 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _Hóa 10 (14h00): https://azota.vn/de-thi/ukppaw

_ Sinh 10 (15h10): https://azota.vn/de-thi/hkf8nb

25/03/2022 CHIỀU GDCD – Địa 12 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _ GDCD 12 (14h00): https://azota.vn/de-thi/kxsxfx

_ Địa 12 (15h10): https://azota.vn/de-thi/oixot5

26/03/2022 CHIỀU GDCD  11 50 phút 14h00 – 14h50 _ GDCD 11 (14h00): https://azota.vn/de-thi/uhnbow
GDCD – Địa 10 50 phút 14h00 – 14h50 , 15h10 – 16h00 _ GDCD 10 (14h00): https://azota.vn/de-thi/q9sjld

_Địa 10 (15h10): https://azota.vn/de-thi/v5fgn3

28/03/2022 CHIỀU Văn 12 90 phút 14h00 – 15h30 _ Văn 12 (14h00): https://azota.vn/de-thi/sitjzn

HS đọc kỹ hướng dẫn làm bài GVCN đã gửi trên group lớp.

29/03/2022 CHIỀU Văn 11 90 phút 14h00 – 15h30 _ Văn 11(14h00): https://azota.vn/de-thi/ccrraz

Tổng thời gian là: 95 phút bao gồm 90 phút làm bài và 05 phút nộp bài.
Nếu Hs KHÔNG NỘP BÀI ĐƯỢC THÌ: Thoát ra và vào nộp lại.

Văn 10 90 phút 14h00 – 15h30 _ Văn 10 (14h00): https://azota.vn/de-thi/bazpae

Tổng thời gian là: 95 phút bao gồm 90 phút làm bài và 05 phút nộp bài.
Nếu Hs KHÔNG NỘP BÀI ĐƯỢC THÌ: Thoát ra và vào nộp lại.

30/03/2022 CHIỀU Toán – Anh 12 60 phút – 50 phút 14h00 – 15h00 , 15h20 – 16h10 _ Toán 12 (14h00): https://azota.vn/de-thi/02mejd

_ Anh 12 (15h20 – Hệ 7 năm – Từ Phòng 01 đến Phòng 22): https://azota.vn/de-thi/pfsq5d

– Anh 12 (15h20 – Hệ 10 năm – Từ Phòng 23 đến Phòng 26): https://azota.vn/de-thi/ke3xmt

31/03/2022 CHIỀU Toán – Anh 11 60 phút – 50 phút 14h00 – 15h00 , 15h20 – 16h10 _ Toán 11 (14h00): https://azota.vn/de-thi/iyaimk

_ Anh 11 (15h20 – Hệ 7 năm – Từ Phòng 01 đến Phòng 20): https://azota.vn/de-thi/aq8rb2

– Anh 11 (15h20 – Hệ 10 năm – Từ Phòng 21 đến Phòng 27): https://azota.vn/de-thi/rpr9ps

10 60 phút – 50 phút 14h00 – 15h00 , 15h20 – 16h10 _ Toán 10 (14h00): https://azota.vn/de-thi/igkdfy

_ Anh 10 (15h20 – Hệ 7 năm – Từ Phòng 01 đến Phòng 20): https://azota.vn/de-thi/vbde7d   

– Anh 10 (15h20 – Hệ 10 năm – Từ Phòng 21 đến Phòng 27): https://azota.vn/de-thi/7hifv7