Kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ II – NH 2022-2023

0
11452

I. Lịch kiểm tra, đánh giá

II. Danh sách Số báo danh, phòng thi

Khối 10

Khối 11

Khối 12

III. Sơ đồ phòng thi

IV. Danh sách giáo viên coi thi

Xem tại đây