Kiểm tra trực tuyến thứ 7 (02/5/2020)

0
7014

HỌC SINH ĐỌC THẬT KỸ HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH KIỂM TRA (Đính kèm)

1. Môn Hóa (8h00 – 8h30) đường link vào làm bài kiểm tra tại đây

2. Môn Sinh (9h00 – 9h30) đường link vào làm bài kiểm tra tại đây

3. Môn Văn (10h15 – 10h45) đường link vào làm bài kiểm tra tại đây

4. Môn Địa (14h00 – 14h30) đường link vào làm bài kiểm tra tại đây

5. Môn Sử(15h00 – 15h30) đường link vào làm bài kiểm tra tại đây

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ THAM GIA LÀM BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT