Lịch dạy học trực tuyến thứ 6 (26/02/2021)

0
3235

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN XEM TẠI ĐÂY

Khối 10
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Anh văn

(hệ 10 năm)

2 (8h15 – 9h00) Anh văn

(hệ 10 năm)

Click tại đây
Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Sinh Click tại đây
Khối 11
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Anh văn

(hệ 10 năm)

 

 

2 (8h15 – 9h00 Anh văn

(hệ 10 năm)

Click tại đây
Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) GDCD Click tại đây
Khối 12
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Ngữ văn
2 (8h15 – 9h00 Ngữ văn Click tại đây
Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Anh văn

(hệ 10 năm)

4 (10h15 – 11h00) Anh văn

(hệ 10 năm)

Click tại đây
5 (11h00 – 11h45)   Sinh Click tại đây