Lịch dạy học trực tuyến thứ 5 (25/02/2021)

0
3717

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN XEM TẠI ĐÂY

Khối 10
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Toán
2 (8h15 – 9h00) Toán Click tại đây
Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Anh văn

(hệ 7 năm)

Click tại đây
4 (10h15 – 11h00) Anh văn

(hệ 7 năm)

 

Click tại đây

Khối 11
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Anh văn

(hệ 7 năm)

2 (8h15 – 9h00 Anh văn

(hệ 7 năm)

Click tại đây
Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Ngữ văn
4 (10h15 – 11h00) Ngữ văn Click tại đây
Khối 12
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Ngữ văn
2 (8h15 – 9h00 Ngữ văn Click tại đây
Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Anh văn

(hệ 7 năm)

Click tại đây
4 (10h15 – 11h00) Anh văn

(hệ 7 năm)

Click tại đây