Lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối học kỳ I NH 2023 – 2024

0
4062

A. CÁC MÔN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CUỐI HK I

B. LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CUỐI HK I

C. SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI

Khối 10

Khối 11

Khối 12

D. SƠ ĐỒ PHÒNG THI

Xem tại đây

E. PHÒNG THI NÓI MÔN TIẾNG ANH KHỐI 10 VÀ KHỐI 11

Xem tại đây

F. PHÂN CÔNG COI THI CỦA GIÁO VIÊN

Xem tại đây