Lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối học kỳ II NH 2021-2022

0
12025

SỐ BÁO DANH KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II – NH 2021-2022

VỊ TRÍ PHÒNG THI XEM TẠI ĐÂY

– Học sinh có kế hoạch ôn tập và tham gia dự thi đầy đủ.

  1. Các môn kiểm tra tại lớp

            + Khối 12 gồm các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng tổ chức thi tại lớp từ 18/4 đến 23/4/2022

            + Khối 10 ,11 gồm các môn:

* Công nghệ, GDCD, Tin học, Thể dục, Quốc phòng , Nghề phổ thông thi  trong khoảng thời gian từ 18/4 đến 23/4/2022

* Lý , Hóa  , Sinh , Sử , Địa  thi  trong khoảng thời gian từ 03/5 đến 07/05/2022.

+ Hạn chót GVBM hoàn tất tất cả các cột điểm vào VNEDU: 14h00 ngày 11/5/2022.

  1. Các môn thi tập trung

– Các môn tập trung của khối 12 thi theo lịch thi của Sở           

– Các môn thi tập trung  : Văn , Toán , Tiếng Anh khối 10 , 11 thi kết hợp với thời gian thi tập trung của khối 12  theo kế hoạch thi của Sở Giáo dục.

NGÀY BUỔI MÔN KHỐI THỜI GIAN LÀM BÀI TÍNH GIỜ  LÀM BÀI
Thứ hai 09/05/2000 Sáng Ngữ văn 10 90 phút 7 giờ 30 phút
Chiều Ngữ văn 11 90 phút 14 giờ 00 phút
Thứ ba 10/05/2022 Sáng Toán 10 90 phút 7 giờ 30 phút
Tiếng Anh 10 50 phút 9 giờ 30 phút
Chiều Toán 11 90 phút 14 giờ 00 phút
Tiếng Anh 11 50 phút 16 giờ 00 phút
Thứ tư 11/05/2022 Sáng Ngữ văn 12 120 phút 7 giờ 30 phút
Chiều Toán 12 90 phút 14 giờ 00 phút
Thứ năm 12/05/2022 Sáng Vật lý 12 50 phút 7 giờ 30 phút
Hóa học 12 50 phút 8 giờ 30 phút
Sinh học 12 50 phút 9 giờ 30 phút
Chiều Tiếng Anh 12 60 phút 14 giờ 00 phút
Thứ sáu 13/05/2022 Sáng Lịch sử 12 50 phút 7 giờ 30 phút
Địa lý 12 50 phút 8 giờ 30 phút
GDCD 12 50 phút 9 giờ 30 phút

– Phần thi nói môn tiếng Anh:

+ Khối 12: Không thi.

+ Khối 10: 7h30 thứ 4 (11/5/2022) – Tại khu C

+ Khối 11: 14h00 thứ 4 (11/5/2022) – Tại khu C