Lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK II – NH 2023-2024

0
3019

A. LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

B. SỐ BÁO DANH

Khối 10

Khối 11

Khối 12

C. QUY ĐỊNH KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Xem tại đây

D. SƠ ĐỒ PHÒNG THI

Xem tại đây

E. PHÂN CÔNG COI THI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Xem tại đây