Thông tin tuyển sinh Quân sự năm 2024

0
343

1. Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2024 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

Xem tại đây

2. Hướng dẫn thực hiện công tác sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự năm 2024 của Bộ Quốc phòng

Xem tại đây

3. Hướng dẫn thực hiện công tác sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự năm 2024 của Quân khu 7

Xem tại đây

4. Chỉ tiêu tuyển sinh Quân sự năm 2024

Xem tại đây