Lịch thi và số báo danh, phòng thi – Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

0
8545

LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 – 2021

(Học sinh đọc kỹ các thông tin về phần thi kỹ năng Nói tiếng Anh ở phía dưới lịch thi)

Vị trí phòng thi theo bảng số phòng phía trên cửa lớp (Phòng 1-15 ở khu A và phòng 16-26 ở khu B)
Đáp án môn thi sẽ cập nhật ngay trên đây sau khi kết thúc mỗi giờ thi

Số báo danh, phòng thi khối 10: Bấm vào đây

Số báo danh, phòng thi khối 11: Bấm vào đây

Số báo danh, phòng thi khối 12: Bấm vào đây

Lưu ý cho phần thi kỹ năng Nói tiếng Anh:

  • Khối 10: Tất cả các lớp thi vào lúc 07h30′ thứ 4, ngày 30/12/2020, thi tại khu C
  • Khối 11: Từ 11A03 đến 11A15 thi vào lúc 13h30′ thứ 4, ngày 30/12/2020, thi tại khu C. Lớp 11A01 và 11A02 do giáo viên dạy tiếng Anh của lớp cho thi tại lớp học
  • Khối 12: Từ 12A01 đến 12A02 thi vào lúc 15h00′ thứ 3, ngày 29/12/2020 (Sau khi thi môn Tiếng Anh), thi tại khu A

Phần thi kỹ năng Nói tiếng Anh thì số báo danh học sinh giữ nguyên, nhưng có thay đổi về phân chia phòng thi và vị trí phòng thi theo bảng sau: