Ngày thứ 7: Xanh – Sạch – Đẹp năm học 2019 – 2020

0
2134

  Tiếp tục duy trì “Ngày thứ bảy xanh – sạch – đẹp”,  cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh trường THPT Trấn Biên đã ra quân làm vệ sinh trường lớp, trồng thêm cây xanh tạo môi trường xanh  – sạch – đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, đã tổ chức tổng vệ sinh tại khu vực làm việc, sinh hoạt của đơn vị mình và trồng thêm cây xanh ung quanh khuôn viên trường.

Với khí thế ra quân hăng hái, các phần việc tổng dọn vệ sinh, thu dọn rác thải, bao ni lông, cắt cỏ xung quanh các khuôn viên, cọ rửa trường lớp, trồng thêm cây xanh  đã được thực hiện tích cực.

Có thể nói, buổi ra quân đã tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong CBCNV và học sinh về việc giữ gìn môi trường sống.