Nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm quản lý ngành nội vụ

0
15450

Thực hiện công văn số 744/SNV-QLBC&CCVC ngày 11/3/2020 của Sở Nội vụ Đồng Nai về việc nhập  dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm quản lý ngành nội vụ; 

Trường THPT Trấn Biên thông báo như sau:

 • Toàn bộ cán bộ giáo viên, CNV đăng nhập website của Sở Nội Vụ ĐN để nhập chính xác dữ liệu cá nhân theo yêu cầu.
  – Địa chỉ trang Web: tcnn.snv.dongnai.gov.vn
  – Tên đăng nhập: hungnva
  – Password : tranbien2003
  – Hạn chót: 23h ngày 27/03/2020.
  Một số lưu ý khi nhập liệu:
  – GV tên của mình để đăng nhập và thao tác. Không thao tác trên thông tin của GV khác.
  – Sau khi nhập liệu: GV Bấm nút Save để lưu thông tin.
  – Những nội dung quan trọng như : Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm, quyết định nâng lương, quyết định khen thưởng kỷ luật, trình độ chuyên môn, các bằng cấp, quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch… GV bắt buộc phải đính kèm file ảnh gốc quyết định (bản file scan) để lưu hồ sơ số hoá.
  – Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập xem còn thiếu sót gì không vì các thông tin này dùng để làm ngân hàng dữ liệu cho việc nâng lương, chuyển ngạch… của GV trong thời gian tới.
  – GV chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của mình.
  – GV vui lòng nhập liệu trong thời gian qui định.
  – Mọi thắc mắc: Liên hệ với cô Châu (09.888.666.02)