Phim tuyên truyền về bảo vệ môi trường 2021

0
1991

Thực hiện văn bản số 1021/SGDĐT-VP ngày 16/3/2021 về việc phát hành phim tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trường THPT Trấn Biên xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh 02 phim với tiêu chí: Thông điệp – Ý thức – Hành động vì chính bản thân và cộng đồng.

01. Giảm thiểu chất thải nhựa – Không khó để trở thành thói quen

Xem tại đây

Tải phim tại đây

(Nguồn: Theo văn bản của Sở GD&ĐT Đồng Nai)

02. Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta

Xem tại đây

Tải phim tại đây

(Nguồn: Theo văn bản của Sở GD&ĐT Đồng Nai)