Chương trình học bổng 2021 của Đại học RMIT Việt Nam

0
1470
  1. Chương trình học bổng 2021 của Đại học RMIT Việt Nam:

2. Tư vấn các ngành học, điều kiện tuyển sinh, quy trình nhập học và học bổng năm 2021 tại Đại học RMIT Việt Nam:

  • Để được tư vấn chi tiết, các em học sinh có thể đăng ký tại đường link: http://bit.ly/tuvanhocbongrmit, liên lạc trực tiếp với Cô Tuyết qua số điện thoại 0931 133 717