Sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Trấn Biên sắt son niềm tin với Đảng”

0
1718

Thực hiện kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Nai sắt son niềm tin với Đảng” từ tháng 11/2019 đến 03/2/2020 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn;

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 của Đoàn trường THPT Trấn Biên;

Thực hiện kế hoạch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020);

Đoàn trường THPT Trấn Biên đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, trong đó có hoạt động sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Trấn Biên sắt son niềm tin với Đảng” từ tháng 11/2019 đến 03/2/2020 cho 46/46 chi đoàn (01 chi đoàn giáo viên và 45 chi đoàn học sinh). Kết quả có 100% đoàn viên tham gia:Tìm hiểu lịch sử Đảng, Hội trại Mừng Đảng – Mừng Xuân 2020,…

Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số hoạt động đã không được tổ chức thực hiện một cách hoàn chỉnh nhất.

Một số hình ảnh minh họa