Tài liệu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

0
2059

Tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
Nội dung tài liệu tải về tại đây