Thời khóa biểu học kỳ I – NH 2023 – 2024 (Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

0
14829

I. Ngày áp dụng:

– Từ ngày 05/9/2023

II. Thời khóa biểu chính khóa:

– Thời khóa biểu lớp học: Xem tại đây

– Thời khóa biểu giáo viên: Xem tại đây

III. Thời khóa biểu buổi chiều:

Thời gian học: từ 13h25 đến 16h45 (4 tiết). Riêng thứ 7 học từ 7h15
– Trang phục buổi chiều:
+ Môn Thể dục và môn Quốc phòng: Đồng phục thể dục.
+ Môn Giáo dục địa phương và Tin học: Đồng phục chính khóa.
– NẾU TRÙNG VỚI LỊCH HỌC AV IELTS HOẶC TIẾNG PHÁP: HS HỌC ANH VĂN ĐÚNG BUỔI VÀ CHUYỂN BUỔI HỌC MÔN TRÙNG (Ví dụ: Môn thể dục bị trùng với IELTS vào thứ 4 thì Hs học AV IELTS vào thứ 4 và chuyển môn thể dục qua buổi khác – Hs chủ động liên hệ với giáo viên lớp cũ (để báo chuyển) và giáo viên lớp mới (để ghi vào danh sách))
– Học sinh xem thật kỹ các mốc thời gian và thực hiện. NẾU HỌC SINH KHÔNG THAM GIA LỚP HỌC VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH MÔN HỌC SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT LÊN LỚP.

IV. Danh sách xếp lớp môn thể dục khối 10 và khối 11

1. Học sinh lưu ý:

– Đọc thật kỹ mục III (phía trên) và thực hiện.

– Những học sinh chưa có tên trong danh sách: Liên hệ giáo viên bộ môn thể dục (theo TKB buổi chiều) để xin vào lớp.

2. Danh sách học sinh môn thể dục khối 11

Xem tại đây

3. Danh sách học sinh môn thể dục khối 10

Đang cập nhật