Hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt và sử dụng app VNEDU CONNECT

0
3242

Với App vnEdu Connect, phụ huynh có thể quản lý tài khoản của mình và tiếp cận các thông tin quan trọng về con cái một cách dễ dàng. Tính năng quản lý điểm và điểm danh giúp phụ huynh theo dõi kết quả học tập và sự có mặt của con trong lớp học. Tính năng quản lý thanh toán giúp phụ huynh nắm rõ tình trạng thanh toán các khoản phí liên quan đến giáo dục của con. Đồng thời, tính năng quản lý đơn nghỉ phép giúp phụ huynh dễ dàng gửi yêu cầu nghỉ học và theo dõi trạng thái của đơn.

  • Quản lý tài khoản: Phụ huynh có thể dễ dàng quản lý thông tin tài khoản cá nhân, cập nhật và thay đổi thông tin cá nhân theo nhu cầu.
  • Quản lý điểm: Tính năng này cho phép phụ huynh tra cứu và theo dõi kết quả học tập của con cái mình trên App vnEdu Connect. Phụ huynh có thể xem điểm chi tiết từng môn học, điểm trung bình và thống kê kết quả học tập của con.
  • Quản lý điểm danh: App vnEdu Connect cho phép phụ huynh kiểm tra và theo dõi việc điểm danh của con cái trong các buổi học. Thông qua ứng dụng, phụ huynh có thể biết được con đã có mặt hay vắng mặt trong từng buổi học.
  • Quản lý thanh toán: Tính năng quản lý thanh toán trên App vnEdu Connect giúp phụ huynh theo dõi và thanh toán các khoản phí học phí, các dịch vụ giáo dục phụ trợ cho con cái một cách tiện lợi và an toàn.
  • Quản lý đơn nghỉ phép: Phụ huynh có thể gửi đơn xin nghỉ phép cho con trên App vnEdu Connect, tiện lợi và nhanh chóng. Điều này giúp phụ huynh có thể thông báo và xác nhận cho nhà trường về việc con cái sẽ nghỉ học trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • Quản lý bài tập: App vnEdu Connect cho phép phụ huynh xem và theo dõi danh sách bài tập của con cái. Phụ huynh có thể xem thông tin về bài tập, ngày giao, ngày nộp và tình trạng hoàn thành của con.
  • Quản lý tin nhắn: Tính năng này giúp phụ huynh nhận và gửi tin nhắn với giáo viên và nhà trường một cách dễ dàng. Phụ huynh có thể tiếp cận thông tin liên lạc và trao đổi với giáo viên để cập nhật tình hình học tập của con.
  • Album ảnh: App vnEdu Connect cho phép phụ huynh xem và tải xuống các hình ảnh liên quan đến hoạt động giảng dạy và sinh hoạt của con trong trường học. Phụ huynh có thể lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của con cái trên ứng dụng.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP VNEDU CONNECT