Thời khóa biểu học kỳ I NH 2023 – 2024 – Áp dụng từ ngày 16.10.2023

0
5470

I. Lý do thay đổi thời khóa biểu

– Dãy phòng học khu C của nhà trường đã hoàn thành công tác sửa chữa.

II. Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 16/10/2023

1. Thời gian học (Đối với cả 3 khối)

– Chính khóa: Học buổi sáng từ 6h55 đến 11h15 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (xem chi tiết trong mục II.2)

– Trái buổi: Học buổi chiều từ 13h30 đến 16h45 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (xem chi tiết trong mục II.3.2). Riêng thứ 7 học: Sáng từ 7h15 đến 10h30.

2. Thời khóa biểu chính khóa: Xem tại đây

3. Thời khóa biểu trái buổi:

3.1. Các lưu ý:

– Trang phục:
+ Môn Thể dục và môn Quốc phòng: Đồng phục thể dục.
+ Môn Giáo dục địa phương: Đồng phục chính khóa.
– NẾU TRÙNG VỚI LỊCH HỌC AV IELTS HOẶC TIẾNG PHÁP, ĐỘI TUYỂN HSG, HS MUỐN ĐỔI MÔN HỌC THỂ DỤC (ĐỐI VỚI KHỐI 10): HS HỌC ANH VĂN ĐÚNG BUỔI VÀ CHUYỂN BUỔI HỌC MÔN TRÙNG (Ví dụ: Môn thể dục bị trùng với IELTS vào thứ 4 thì Hs học AV IELTS vào thứ 4 và chuyển môn thể dục qua buổi khác – Hs chủ động liên hệ với giáo viên lớp cũ (để báo chuyển) và giáo viên lớp mới (để ghi vào danh sách).

– Học sinh xem thật kỹ các mốc thời gian và thực hiện. NẾU HỌC SINH KHÔNG THAM GIA LỚP HỌC VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH MÔN HỌC SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT LÊN LỚP.

3.2. Xem thời khóa biểu trái buổi xem tại đây (mới nhất)

3.3. Danh sách xếp lớp môn thể dục khối 10

– Nếu học sinh không có tên trong danh sách thì chọn môn, chọn lớp và liên hệ với giáo viên phụ trách lớp thể dục để được bổ sung (trong buổi học thể dục đầu tiên của lớp học môn tương ứng)

– Xem danh sách xếp lớp tại đây

III. Thời khóa biểu giáo viên xem tại đây