Thông báo dành cho khối lớp 10 năm học 2022 – 2023 (Thông báo số 1)

0
7171

Theo như đã thông báo có ghi trong đơn nhập học của học sinh thì ngày 01/8/2022 học sinh sẽ xem danh sách xếp lớp trên trang thông tin điện tử này. Tuy nhiên hiện nay chương trình Giáo dục phổ thông có thay đổi một vài điểm. Nhằm thông tin đến phụ huynh và học sinh kịp thời và đầy đủ thì nhà trường tổ chức họp phụ huynh cụ thể như sau:

  • Ngày họp: 07/8/2022 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: Hội trường lớn trường THPT Trấn Biên
  • Thời gian:
    • Từ 07h30′ đến 09h00′: Phụ huynh các thí sinh có số thứ tự trúng tuyển từ 01 đến 300
    • Từ 09h00′ đến 10h30′: Phụ huynh các thí sinh có số thứ tự trúng tuyển từ 301 đến hết và các thí sinh tuyển thẳng (HS hòa nhập và tiếng Pháp)

Kính đề nghị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ quy định. Trân trọng!

( Thông báo này thay thư mời)

 

Danh sách trúng tuyển có thể xem lại tại đây