Thông báo danh sách xếp lớp 10, năm học 2022 – 2023 (Thông báo số 3)

0
23429
  • Học sinh nào chưa đăng ký lại nội dung học môn Giáo dục thể chất (sau buổi họp phụ huynh ngày 07/8/2022) thì đăng ký tại đây (Bắt buộc) trước ngày 13/8/2022
  • Học sinh nhận lớp, nhận đồng phục, nhận sách giáo khoa: 7h30′ ngày 25/8/2022. Lưu ý khi đi tập trung thì học sinh: Mặc đồng phục của năm học lớp 9 và không đeo khăn quàng; Mang theo phiếu thu tiền để nhận đồng phục và tiền để nhận sách giáo khoa (Giá bộ sách tham khảo tại đây)
  • Học sinh đã đăng ký học tiếng Anh ngoại khóa (IELTS) thì sẽ làm kiểm tra vào 13h00′ ngày 26/8/2022 tại hội trường lớn của trường. Lịch chi tiết xem tại đây. Danh sách xem tại đây

(Lưu ý: Những học sinh khi nộp hồ sơ nhập học mà không đăng ký học IELTS nhưng giờ có nhu cầu học thì cũng đi làm kiểm tra vào giờ trên. Nhà trường sẽ sắp xếp kiểm tra bổ sung)

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính
Lớp
1 Đỗ Nguyễn Gia An 04-01-2007 Nam 10A07
2 Hoàng Nguyễn Hoài An 05-01-2007 Nữ 10A05
3 Lê Khánh An 17-12-2007 Nữ 10C
4 Ngô Thúy An 15-08-2007 Nữ 10A03
5 Nguyễn Đỗ Thúy An 17-09-2007 Nữ 10A10
6 Phạm Thành An 16-01-2007 Nam 10A02
7 Trần Lâm Như An 20-05-2007 Nữ 10A02
8 Ngô Thùy Gia Ân 13-01-2007 Nữ 10A08
9 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 23-06-2007 Nữ 10B01
10 Nguyễn Thiên Ân 10-10-2007 Nam 10B02
11 Bùi Mai Anh 22-07-2007 Nữ 10A05
12 Bùi Nguyễn Mai Anh 01-01-2007 Nữ 10A12
13 Châu Bảo Anh 01-09-2007 Nữ 10C
14 Đặng Duy Anh 21-07-2007 Nam 10A08
15 Đặng Thị Vân Anh 17-06-2007 Nữ 10B02
16 Đào Ngọc Quỳnh Anh 23-08-2007 Nữ 10A12
17 Đinh Nhật Anh 28-07-2007 Nam 10A03
18 Đinh Vũ Quỳnh Anh 26-11-2007 Nữ 10B02
19 Hán Ngọc Quỳnh Anh 30-11-2007 Nữ 10A04
20 Hồ Đức Anh 05-01-2007 Nam 10A04
21 Hồ Xuân Bảo Anh 18-05-2007 Nữ 10A12
22 Hoàng Lê Quỳnh Anh 08-07-2007 Nữ 10A04
23 Kiều Hồng Anh 12-04-2007 Nữ 10C
24 Lê Hà Anh 15-12-2007 Nữ 10A09
25 Lê Thị Ngọc Anh 31-01-2007 Nữ 10C
26 Mai Đào Tú Anh 24-01-2007 Nữ 10A05
27 Nguyễn Đỗ Minh Anh 28-09-2007 Nam 10A04
28 Nguyễn Hồng Minh Anh 30-07-2007 Nữ 10A04
29 Nguyễn Lê Thảo Anh 01-04-2007 Nữ 10A08
30 Nguyễn Minh Anh 27-04-2007 Nữ 10A02
31 Nguyễn Nam Anh 14-07-2007 Nam 10B01
32 Nguyễn Ngọc Diệu Anh 07-04-2007 Nữ 10A11
33 Nguyễn Ngọc Kim Anh 28-01-2007 Nữ 10A02
34 Nguyễn Ngọc Phương Anh 29-05-2007 Nữ 10A01
35 Nguyễn Ngọc Vân Anh 25-07-2007 Nữ 10B01
36 Nguyễn Phạm Minh Anh 24-02-2007 Nữ 10B01
37 Nguyễn Phương Anh 16-05-2007 Nữ 10A08
38 Nguyễn Quỳnh Anh 03-12-2007 Nữ 10A08
39 Nguyễn Thị Phương Anh 18-04-2007 Nữ 10A11
40 Nguyễn Thị Trâm Anh 15-09-2007 Nữ 10B01
41 Nguyễn Trần Thảo Anh 26-12-2007 Nữ 10A02
42 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 04-12-2007 Nữ 10C
43 Nguyễn Xuân Đức Anh 30-07-2007 Nam 10A09
44 Phạm Mai Anh 06-07-2007 Nữ 10A09
45 Phan Hoàng Vân Anh 13-12-2007 Nữ 10A10
46 Thịnh Ngọc Thiên Anh 08-08-2007 Nữ 10A02
47 Tô Quỳnh Anh 28-08-2007 Nữ 10A04
48 Trần Mai Anh 21-09-2007 Nữ 10A08
49 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 17-07-2007 Nữ 10A04
50 Trần Nhật Quỳnh Anh 05-08-2007 Nữ 10A11
51 Trần Thị Lan Anh 24-10-2007 Nữ 10A03
52 Trần Viết Quốc Anh 20-03-2007 Nam 10B01
53 Trịnh Vân Anh 20-02-2007 Nữ 10C
54 Trương Minh Anh 19-12-2007 Nữ 10A07
55 Vũ Vi Anh 18-12-2007 Nữ 10A06
56 Bùi Xuân Hồng Ánh 17-09-2007 Nữ 10B02
57 Đinh Ngọc Ánh 19-08-2007 Nữ 10A02
58 Hoàng Nhật Ánh 10-12-2007 Nữ 10A12
59 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24-12-2007 Nữ 10A11
60 Trần Thị Ngọc Ánh 15-05-2007 Nữ 10A02
61 Lưu Việt Bách 15-10-2007 Nam 10A10
62 Lê Gia Bảo 09-05-2007 Nam 10A12
63 Lê Gia Bảo 24-10-2007 Nam 10A01
64 Lê Văn Gia Bảo 01-04-2007 Nam 10A05
65 Lương Quốc Bảo 26-05-2007 Nam 10A04
66 Ngô Gia Bảo 09-11-2007 Nam 10A04
67 Nguyễn Quốc Bảo 06-07-2007 Nam 10A01
68 Phạm Minh Bảo 27-07-2007 Nam 10A02
69 Phạm Quốc Bảo 16-11-2007 Nam 10A07
70 Trần Gia Bảo 24-02-2007 Nam 10A07
71 Trần Gia Bảo 13-09-2007 Nam 10A11
72 Đàm Thanh Bình 26-06-2007 Nam 10A10
73 Đặng Khánh Bình 20-06-2007 Nam 10A10
74 Đào Hòa Bình 29-11-2007 Nam 10A01
75 Nguyễn Công Thanh Bình 07-09-2007 Nam 10A11
76 Bùi Hồng Châu 18-12-2007 Nữ 10A12
77 Nguyễn Mai Thanh Châu 23-05-2007 Nữ 10A09
78 Nguyễn Ngọc Châu 13-07-2007 Nữ 10B02
79 Vũ Ngọc Bảo Châu 27-06-2007 Nữ 10B01
80 Nguyễn Hà Diệp Chi 20-08-2007 Nữ 10A09
81 Nguyễn Nguyên Chi 28-02-2007 Nữ 10A06
82 Vũ Minh Chiến 16-07-2007 Nam 10A09
83 Nguyễn Dương China 22-11-2007 Nữ 10A12
84 Nguyễn Trí Cường 21-03-2007 Nam 10A02
85 Phạm Mạnh Cường 08-01-2007 Nam 10A08
86 Trần Quốc Cường 25-02-2007 Nam 10A05
87 Cao Nguyễn Minh Đăng 23-10-2007 Nam 10A01
88 Lê Nguyễn Hải Đăng 26-02-2007 Nam 10B02
89 Nguyễn Hải Đăng 01-06-2007 Nam 10A03
90 Nguyễn Trần Hải Đăng 16-12-2007 Nam 10A03
91 Đoàn Trần Thành Đạt 05-06-2007 Nam 10B02
92 Đoàn Trung Đạt 10-09-2007 Nam 10A05
93 Huỳnh Tiến Đạt 14-03-2007 Nam 10A07
94 Nguyễn Hải Thành Đạt 13-12-2007 Nam 10A08
95 Nguyễn Hoàng Đạt 10-08-2007 Nam 10A09
96 Nguyễn Tiến Đạt 13-12-2007 Nam 10A07
97 Trần Tuấn Đạt 01-01-2007 Nam 10A08
98 Ân Tiến Đạt 28-07-2007 Nam 10B02
99 Ngô Nguyễn Xuân Đình 03-06-2007 Nữ 10A03
100 Đào Minh Đức 15-05-2007 Nam 10A07
101 Phạm Việt Đức 06-06-2007 Nam 10A04
102 Trần Võ Minh Đức 02-09-2007 Nam 10A01
103 Võ Bùi Nguyên Đức 30-11-2007 Nam 10A01
104 Nguyễn Bùi Hà Dung 28-08-2007 Nữ 10A02
105 Nguyễn Thùy Dung 23-03-2007 Nữ 10A12
106 Nguyễn Vũ Hoàng Dung 28-09-2007 Nữ 10A06
107 Vũ Lê Dung 25-08-2007 Nữ 10A06
108 Hồ Tấn Dũng 15-12-2007 Nam 10A12
109 Nguyễn Tiến Dũng 13-02-2007 Nam 10A06
110 Nguyễn Vũ Dũng 01-12-2007 Nam 10A06
111 Phạm Tiến Dũng 18-04-2007 Nam 10A11
112 Thái Dương Tuấn Dũng 03-02-2007 Nam 10A11
113 Nguyễn Trí Dũng 04-02-2007 Nam 10C
114 Đặng Thùy Dương 14-08-2007 Nữ 10A06
115 Đinh Thái Dương 15-06-2007 Nam 10A09
116 Đinh Thùy Dương 25-03-2007 Nữ 10C
117 Lã Thị Thùy Dương 18-09-2007 Nữ 10A09
118 Nguyễn Hải Dương 18-07-2006 Nam 10A12
119 Nguyễn Thị Thùy Dương 23-01-2007 Nữ 10A10
120 Nguyễn Trần Thùy Dương 27-09-2007 Nữ 10A05
121 Nguyễn Trần Thùy Dương 01-01-2007 Nữ 10A10
122 Nguyễn Tùng Dương 21-09-2007 Nam 10A06
123 Tống Thùy Dương 30-04-2007 Nữ 10A06
124 Bùi Lâm Duy 16-04-2007 Nam 10B02
125 Đinh Đức Duy 13-11-2007 Nam 10A08
126 Doãn Đức Duy 05-07-2007 Nam 10A02
127 Trần Đức Duy 05-09-2007 Nam 10A09
128 Trần Lê Đức Duy 28-07-2007 Nam 10A06
129 Vũ Bảo Duy 29-01-2007 Nam 10B01
130 Bùi Thảo Duyên 10-09-2007 Nữ 10A03
131 Hoàng Thị Mỹ Duyên 11-06-2007 Nữ 10B01
132 Lê Thị Mỹ Duyên 28-01-2007 Nữ 10A01
133 Lương Thái Mỹ Duyên 08-04-2007 Nữ 10A03
134 Bùi Thị Giang 26-11-2007 Nữ 10A03
135 Dương Võ Thu Giang 30-01-2007 Nữ 10A11
136 Hà Thị Quỳnh Giang 15-02-2007 Nữ 10A12
137 Nguyễn Hà Giang 15-08-2007 Nữ 10A07
138 Nguyễn Ngọc Phương Giang 18-02-2007 Nữ 10A12
139 Nguyễn Ngọc Thu Giang 08-09-2007 Nữ 10A09
140 Nguyễn Phan Hương Giang 14-12-2007 Nữ 10A10
141 Phạm Thị Hương Giang 13-04-2007 Nữ 10B01
142 Tống Thị Minh Giang 29-10-2007 Nữ 10A10
143 Vũ Thùy Giang 10-11-2007 Nữ 10A06
144 Vũ Trường Giang 04-10-2007 Nam 10A03
145 Phạm Nguyễn Quỳnh Giao 18-12-2007 Nữ 10A02
146 Giáp Hoàng 16-11-2007 Nữ 10A07
147 Nguyễn Thị Hải 31-03-2007 Nữ 10A07
148 Nguyễn Thu 23-12-2007 Nữ 10A08
149 Nguyễn Việt 26-01-2007 Nữ 10A10
150 Vũ Nhật 06-11-2007 Nữ 10B02
151 Nguyễn Thiên 01-01-2007 Nữ 10B02
152 Lê Hoàng Hải 17-02-2007 Nam 10C
153 Trương Nguyễn Trung Hải 22-01-2007 Nam 10A05
154 Trần Châu Hải 21-05-2007 Nam 10B01
155 Lê Hồng Hải 06-03-2007 Nam 10A12
156 Cao Phạm Gia Hân 11-09-2007 Nữ 10A08
157 Hồ Ngọc Bảo Hân 05-07-2007 Nữ 10A06
158 Lê Ngọc Hân 15-12-2007 Nữ 10A06
159 Lê Nguyễn Ngọc Hân 31-03-2007 Nữ 10A01
160 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 07-05-2007 Nữ 10A11
161 Phan Ngọc Gia Hân 09-10-2007 Nữ 10A08
162 Trương Gia Hân 24-04-2007 Nữ 10A02
163 Vương Gia Hân 22-06-2007 Nữ 10A10
164 Nguyễn Mỹ Hằng 04-05-2007 Nữ 10A10
165 Phan Thanh Hằng 22-10-2007 Nữ 10A09
166 Tạ Thanh Hằng 10-11-2007 Nữ 10A04
167 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16-05-2007 Nữ 10A02
168 Nguyễn Phạm Bá Hào 25-03-2007 Nam 10A10
169 Đoàn Trần Thúy Hiền 27-06-2007 Nữ 10A06
170 Đồng Thu Hiền 24-04-2007 Nữ 10A12
171 Trần Thị Thanh Hiền 27-12-2007 Nữ 10B01
172 Ninh Minh Hiển 23-03-2007 Nam 10A08
173 Bùi Chí Hiếu 08-06-2007 Nam 10A10
174 Bùi Minh Hiếu 17-09-2007 Nữ 10B02
175 Bùi Trung Hiếu 19-04-2007 Nam 10A05
176 Lê Khả Hiếu 02-02-2007 Nam 10B01
177 Nguyễn Ngọc Hiếu 12-04-2007 Nam 10A04
178 Phạm Trung Hiếu 30-09-2007 Nam 10A01
179 Trần Đình Hiếu 17-04-2007 Nam 10A07
180 Trần Minh Hiếu 25-10-2007 Nam 10A01
181 Mai Huỳnh Xuân Hiếu 16-06-2007 Nữ 10A07
182 Bùi Phạm Quỳnh Hoa 15-11-2007 Nữ 10A12
183 Bùi Thị Mỹ Hoa 22-07-2007 Nữ 10A05
184 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 16-10-2007 Nữ 10A12
185 Nguyễn Thái Hòa 29-05-2007 Nam 10A04
186 Nguyễn Trần Hoàn 22-06-2007 Nam 10A05
187 Đặng Viết Hoàng 11-08-2007 Nam 10A10
188 Nguyễn Huy Hoàng 28-09-2007 Nam 10A01
189 Nguyễn Minh Hoàng 13-08-2007 Nam 10A06
190 Trần Phương Hoàng 21-04-2007 Nữ 10A09
191 Nguyễn Cao Ngọc Huệ 16-08-2007 Nữ 10A01
192 Phạm Thị Kim Huệ 10-11-2007 Nữ 10A08
193 Dương Chánh Hùng 11-03-2007 Nam 10A04
194 Hồ Xuân Hùng 01-03-2007 Nam 10A06
195 Nguyễn Bá Hùng 22-06-2007 Nam 10A11
196 Phạm Sĩ Hùng 29-06-2007 Nam 10A03
197 Thái Hùng 14-03-2007 Nam 10A04
198 Lê Sỹ Nguyên Hưng 24-09-2007 Nam 10A02
199 Mai Tấn Hưng 23-07-2007 Nam 10A09
200 Trần Quốc Hưng 23-03-2007 Nam 10A02
201 Trương Phú Hưng 21-01-2007 Nam 10A05
202 Dương Quỳnh Hương 24-09-2007 Nữ 10A09
203 Lê Thùy Hương 02-01-2007 Nữ 10A12
204 Ngô Thị Quỳnh Hương 18-03-2007 Nữ 10A02
205 Nguyễn Ngọc Hương 23-09-2007 Nữ 10A07
206 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 02-04-2007 Nữ 10A04
207 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 18-11-2007 Nữ 10C
208 Trần Mai Hương 17-01-2007 Nữ 10A06
209 Trần Thụy Mai Hương 24-02-2007 Nữ 10A05
210 Lê Thị Thúy Hường 31-05-2007 Nữ 10A08
211 Hà Đình Hưởng 01-09-2007 Nam 10B01
212 Trần Quốc Hữu 28-08-2007 Nam 10A02
213 Bùi Quang Huy 22-08-2007 Nam 10A01
214 Bùi Quốc Huy 03-08-2007 Nam 10B02
215 Bùi Sỹ Gia Huy 03-02-2007 Nam 10A08
216 Cao Gia Huy 29-04-2007 Nam 10A01
217 Hoàng Gia Huy 25-11-2007 Nam 10A03
218 Nguyễn Đình Quang Huy 26-03-2007 Nam 10A08
219 Nguyễn Hoàng Gia Huy 29-01-2007 Nam 10A12
220 Nguyễn Minh Huy 23-08-2007 Nam 10A01
221 Nguyễn Quang Huy 10-07-2007 Nam 10A04
222 Nguyễn Văn Gia Huy 19-02-2007 Nam 10A09
223 Ninh Bá Quốc Huy 24-05-2007 Nam 10A12
224 Phạm Thạch Quang Huy 12-11-2007 Nam 10A09
225 Trần Gia Huy 29-07-2007 Nam 10A02
226 Vũ Đức Huy 17-09-2007 Nam 10A06
227 Nguyễn Thanh Huyền 10-08-2007 Nữ 10A08
228 Nguyễn Thị Huyền 24-02-2007 Nữ 10A04
229 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03-06-2007 Nữ 10A11
230 Trần Ngọc Huyền 16-03-2007 Nữ 10A03
231 Vũ Ngọc Huyền 13-12-2007 Nữ 10A04
232 Cao Xuân Khải 11-01-2007 Nam 10A05
233 Nguyễn Xuân Khải 04-11-2007 Nam 10A12
234 Đinh Bá Bảo Khang 19-11-2007 Nam 10B01
235 Dương Minh Khang 30-04-2007 Nam 10A06
236 Trần Vĩ Khang 22-04-2007 Nam 10A05
237 Bùi Thị Ngọc Khanh 25-03-2007 Nữ 10B01
238 Văn Chí Khanh 25-01-2007 Nam 10A07
239 Trà Ngọc Vân Khánh 16-05-2007 Nữ 10B01
240 Trần Nhật Khánh 01-11-2007 Nam 10A10
241 Vũ Ngọc Khánh 26-05-2007 Nữ 10A07
242 Huỳnh Anh Khoa 05-05-2007 Nam 10A05
243 Lê Minh Khoa 24-06-2007 Nam 10A01
244 Nguyễn Anh Khoa 14-03-2007 Nam 10A10
245 Nguyễn Duy Minh Khoa 21-01-2007 Nam 10A09
246 Nguyễn Nhật Đăng Khoa 03-06-2007 Nam 10A01
247 Nguyễn Trần Đăng Khoa 18-04-2007 Nam 10A03
248 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 27-04-2007 Nam 10B01
249 Hoàng Bảo Khôi 13-06-2007 Nam 10A12
250 Nguyễn Văn Bá Khôi 01-03-2007 Nam 10A12
251 Trần Đăng Khôi 22-05-2007 Nam 10A11
252 Đinh Mai Khuê 14-10-2007 Nữ 10A03
253 Phạm Minh Khuê 08-05-2007 Nữ 10A09
254 Nguyễn Kiên 13-02-2007 Nam 10A07
255 Phạm Trung Kiên 17-07-2007 Nam 10A01
256 Phan Trung Kiên 04-06-2007 Nam 10A03
257 Tạ Lê Tuấn Kiên 22-12-2007 Nam 10A10
258 Trần Trung Kiên 01-05-2007 Nam 10A08
259 Trần Trung Kiên 27-08-2007 Nam 10A06
260 Bùi Tuấn Kiệt 10-05-2007 Nam 10A08
261 Nguyễn Tuấn Kiệt 22-07-2007 Nam 10A07
262 Phạm Anh Kiệt 15-07-2007 Nam 10C
263 Đinh Trần Thiên Kim 27-11-2007 Nữ 10A03
264 Nguyễn Sơn Lâm 02-12-2007 Nam 10A02
265 Nguyễn Tùng Lâm 16-01-2007 Nam 10A12
266 Bùi Hồ Ngọc Lan 09-06-2007 Nữ 10A05
267 Nguyễn Phương Lan 16-01-2007 Nữ 10C
268 Trần Diệu Huyền Lan 05-06-2007 Nữ 10A01
269 Vũ Thị Hương Lan 20-06-2007 Nữ 10A03
270 Nguyễn Phúc Lân 11-12-2007 Nam 10A10
271 Bùi Khánh Linh 19-03-2007 Nữ 10A01
272 Bùi Thụy Phương Linh 19-03-2007 Nữ 10A06
273 Cao Thị Phương Linh 20-01-2007 Nữ 10A06
274 Đào Thùy Linh 09-11-2007 Nữ 10C
275 Đinh Nguyễn Gia Linh 14-11-2007 Nữ 10A11
276 Đinh Thùy Linh 18-01-2007 Nữ 10B02
277 Dương Thị Mai Linh 08-03-2007 Nữ 10A10
278 Lê Gia Linh 30-07-2007 Nữ 10A05
279 Nguyễn Khánh Linh 19-11-2007 Nữ 10A04
280 Nguyễn Khánh Linh 04-06-2007 Nữ 10C
281 Nguyễn Lê Trúc Linh 14-04-2007 Nữ 10A12
282 Nguyễn Ngọc Linh 09-08-2007 Nữ 10A05
283 Nguyễn Phương Linh 12-11-2007 Nữ 10A06
284 Nguyễn Phương Linh 18-02-2007 Nữ 10A02
285 Nguyễn Thị Diệu Linh 14-12-2007 Nữ 10A07
286 Nguyễn Thùy Linh 08-09-2007 Nữ 10C
287 Nguyễn Võ Thùy Linh 24-02-2007 Nữ 10B02
288 Nhữ Đặng Thùy Linh 04-09-2007 Nữ 10A10
289 Phạm Hoài Linh 06-07-2007 Nữ 10A04
290 Phạm Mai Linh 18-09-2007 Nữ 10A12
291 Phạm Thị Khánh Linh 22-07-2007 Nữ 10A01
292 Phùng Lê Khánh Linh 31-10-2007 Nữ 10A01
293 Trần Nguyễn Phương Linh 31-05-2007 Nữ 10A04
294 Trần Phan Thùy Linh 27-06-2007 Nữ 10B01
295 Trần Yến Linh 23-10-2007 Nữ 10C
296 Trần Đại Lộc 17-08-2007 Nam 10A11
297 Hồ Văn Long 19-05-2007 Nam 10A01
298 Nguyễn Hoàng Long 19-03-2007 Nam 10A04
299 Vũ Thành Luân 01-11-2007 Nam 10A03
300 Võ Cao Tấn Lực 16-08-2007 Nam 10B01
301 Yu Chiêu Lượng 12-05-2007 Nam 10B02
302 Bùi Khánh Ly 02-05-2007 Nữ 10A07
303 Huỳnh Nguyễn Thảo Ly 07-02-2007 Nữ 10A07
304 Nguyễn Dạ Cẩm Ly 09-05-2007 Nữ 10A06
305 Phạm Khánh Ly 27-06-2007 Nữ 10A07
306 Lê Hoàng Nhật Mai 26-11-2007 Nữ 10A11
307 Nguyễn Khánh Mạnh 03-12-2007 Nam 10A05
308 Đào Nhật Minh 25-05-2007 Nam 10A03
309 Đầu Khắc Minh 10-05-2007 Nam 10A03
310 Nguyễn Hải Minh 23-01-2007 Nam 10B02
311 Phạm Nguyễn Nhật Minh 25-08-2007 Nam 10A11
312 Trần Vũ Quang Minh 15-09-2007 Nam 10A02
313 Dương Ngọc Hà My 01-11-2007 Nữ 10B02
314 Lưu Lê Trà My 20-05-2007 Nữ 10A12
315 Nguyễn Phạm Mai My 25-09-2007 Nữ 10C
316 Nguyễn Trà My 23-02-2007 Nữ 10A04
317 Phạm Thị Thảo My 05-11-2007 Nữ 10A09
318 Thái Thị Trà My 22-10-2007 Nữ 10A11
319 Vũ Trần Hà My 18-06-2007 Nữ 10A05
320 Nguyễn Trà My 28-08-2007 Nữ 10B02
321 Đào Lê Na 22-08-2007 Nữ 10A03
322 Đỗ Đức Nam 12-04-2007 Nam 10A12
323 Hoàng Phương Nam 06-10-2007 Nam 10A12
324 Nguyễn Hoàng Nam 24-12-2007 Nam 10A06
325 Nguyễn Trung Nam 20-04-2007 Nam 10A09
326 Bùi Thiên Nga 21-10-2007 Nữ 10A07
327 Nguyễn Cao Thanh Nga 08-02-2007 Nữ 10C
328 Võ Thị Tuyết Nga 13-06-2007 Nữ 10A08
329 Vũ Ngọc Quỳnh Nga 06-12-2007 Nữ 10A03
330 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 27-03-2007 Nữ 10B02
331 Nguyễn Thị Thanh Ngân 05-11-2007 Nữ 10A07
332 Trần Ngô Bảo Ngân 12-12-2007 Nữ 10C
333 Phạm Võ Phương Nghi 24-04-2007 Nữ 10A06
334 Trần Ngọc Phương Nghi 13-04-2007 Nữ 10A01
335 Lê Minh Nghĩa 26-10-2007 Nam 10A04
336 Bùi Trần Khánh Ngọc 02-01-2007 Nữ 10A10
337 Đặng Minh Ngọc 31-12-2007 Nữ 10B01
338 Lê Ánh Ngọc 16-08-2007 Nữ 10A04
339 Lê Hồng Ngọc 10-11-2006 Nữ 10A12
340 Lê Minh Ngọc 28-07-2007 Nam 10B01
341 Nguyễn Ánh Ngọc 02-07-2007 Nữ 10A11
342 Nguyễn Bảo Ngọc 24-09-2007 Nữ 10B02
343 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 05-10-2007 Nữ 10A07
344 Nguyễn Như Ngọc 19-11-2007 Nữ 10A04
345 Nguyễn Quỳnh Yến Ngọc 11-02-2007 Nữ 10A01
346 Nguyễn Thanh Ngọc 26-07-2007 Nữ 10A11
347 Nguyễn Thiện Bảo Ngọc 09-06-2007 Nữ 10C
348 Nguyễn Thiên Hồng Ngọc 25-08-2007 Nữ 10A07
349 Phạm Khánh Ngọc 02-11-2007 Nữ 10A11
350 Phùng Hứa Bảo Ngọc 28-12-2007 Nữ 10B01
351 Trần Phương Hồng Ngọc 12-03-2007 Nữ 10A03
352 Trần Thanh Ngọc 02-11-2007 Nữ 10A08
353 Vũ Thế Ngọc 16-05-2007 Nam 10A12
354 Hoàng Ngọc Thảo Nguyên 03-12-2007 Nữ 10A07
355 Hoàng Phước Nguyên 09-01-2007 Nam 10A02
356 Lê Sỹ Hưng Nguyên 24-09-2007 Nam 10A02
357 Mai Kim Nguyên 10-11-2007 Nữ 10A01
358 Nguyễn Chí Nguyên 22-08-2007 Nam 10A06
359 Trương Đức Nguyên 05-01-2007 Nam 10A07
360 Trương Võ Khánh Nguyên 04-02-2007 Nữ 10A11
361 Vũ Thảo Nguyên 18-04-2007 Nữ 10A01
362 Phan Thị Thanh Nhàn 09-01-2007 Nữ 10B02
363 Hoàng Thi Nhân 04-10-2007 Nữ 10C
364 Tạ Nguyễn Lâm Nhật 25-03-2007 Nam 10A08
365 Chu Uyên Nhi 01-08-2007 Nữ 10A02
366 Đặng Hà Tú Nhi 24-04-2007 Nữ 10A05
367 Đồng Vũ Thảo Nhi 18-03-2007 Nữ 10A03
368 Hoàng Kiều Yến Nhi 27-04-2007 Nữ 10A09
369 Lê Thị Uyên Nhi 22-11-2007 Nữ 10C
370 Lê Trương Uyển Nhi 30-12-2007 Nữ 10A07
371 Nguyễn Hoàng Ái Nhi 05-09-2007 Nữ 10B01
372 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 18-06-2007 Nữ 10B01
373 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 28-07-2007 Nữ 10A03
374 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 15-06-2007 Nữ 10A09
375 Nguyễn Phương Nhi 08-11-2007 Nữ 10A08
376 Nguyễn Vũ Hoàng Nhi 18-09-2007 Nữ 10A10
377 Nguyễn Yến Nhi 16-05-2007 Nữ 10A12
378 Phạm Thị Bảo Nhi 16-05-2007 Nữ 10A07
379 Phan Đỗ Yến Nhi 15-09-2007 Nữ 10A05
380 Phan Lê Uyên Nhi 14-12-2007 Nữ 10A05
381 Phan Yến Nhi 30-11-2007 Nữ 10A05
382 Trần Hà Quỳnh Nhi 03-07-2007 Nữ 10A09
383 Trần Yến Nhi 21-10-2007 Nữ 10A04
384 Hồ Yến Nhi 21-03-2007 Nữ 10A06
385 Đoàn Ngọc Quỳnh Như 01-04-2007 Nữ 10A03
386 Hồ Quỳnh Như 05-09-2007 Nữ 10A10
387 Huỳnh Tố Như 30-09-2007 Nữ 10A08
388 Lại Thị Quỳnh Như 17-05-2007 Nữ 10A01
389 Lê Ngọc Khánh Như 09-01-2007 Nữ 10A07
390 Mai Quỳnh Như 19-11-2007 Nữ 10A11
391 Nguyễn Minh Như 22-03-2007 Nữ 10A05
392 Nguyễn Quỳnh Như 04-01-2007 Nữ 10A11
393 Phạm Ngọc Tâm Như 30-03-2007 Nữ 10A03
394 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 15-07-2007 Nữ 10C
395 Phạm Quỳnh Như 02-02-2007 Nữ 10A11
396 Phan Thị Hồng Nhung 31-03-2007 Nữ 10A05
397 Trần Thị Hồng Nhung 18-04-2007 Nữ 10A05
398 Nguyễn Minh Nhựt 21-05-2007 Nam 10B01
399 Nguyễn Thục Ni 26-12-2007 Nữ 10A06
400 Vũ Thị Hoàng Oanh 16-05-2007 Nữ 10A10
401 Nguyễn Bá Phát 15-11-2007 Nam 10A09
402 Nguyễn Bá Phát 21-01-2007 Nam 10A11
403 Nguyễn Hữu Phát 21-06-2007 Nam 10A12
404 Vũ Trần Thanh Phong 02-02-2007 Nam 10C
405 Lê Huỳnh Phú 31-07-2007 Nam 10A04
406 Trịnh Xuân Phú 05-01-2007 Nam 10A12
407 Lương Hoàng Phúc 31-07-2007 Nam 10A12
408 Ngô Đình Nguyễn Phúc 14-11-2007 Nam 10C
409 Trần Tất Hoàng Phúc 12-10-2007 Nam 10B02
410 Vũ Hoàng Phúc 18-03-2007 Nam 10A02
411 Trần Ngọc Như Phúc 28-10-2007 Nữ 10C
412 Lê Ngọc Kim Phụng 14-08-2007 Nữ 10B02
413 Lương Kiều Thanh Phương 05-11-2007 Nữ 10C
414 Lưu Thị Thu Phương 08-11-2007 Nữ 10A11
415 Nguyễn Hà Phương 23-07-2007 Nữ 10A01
416 Nguyễn Hải Phương 24-12-2007 Nữ 10B01
417 Nguyễn Lam Phương 12-10-2007 Nữ 10A12
418 Nguyễn Nhã Phương 10-09-2007 Nữ 10A08
419 Nguyễn Thị Ngọc Phương 18-02-2007 Nữ 10A10
420 Phạm Đoàn Nam Phương 06-02-2007 Nữ 10A08
421 Phạm Mai Phương 01-07-2007 Nữ 10A04
422 Phạm Thị Mai Phương 07-05-2007 Nữ 10A11
423 Phan Ngọc Hoài Phương 27-02-2007 Nữ 10C
424 Vũ Ngọc Hà Phương 29-12-2007 Nữ 10A06
425 Cái Thúy Phương 05-02-2007 Nữ 10A02
426 Nguyễn Hoàng Anh Quân 11-02-2007 Nam 10A06
427 Nguyễn Sỹ Trần Quân 31-05-2007 Nam 10A09
428 Nguyễn Trung Quân 29-08-2007 Nam 10A09
429 Phạm Anh Quân 12-02-2007 Nam 10A09
430 Phạm Trần Anh Quân 06-06-2007 Nam 10A10
431 Nguyễn Bá Quang 25-06-2007 Nam 10A06
432 Phan Khắc Thiên Quang 17-10-2007 Nam 10A01
433 Trương Việt Quang 03-01-2007 Nam 10A05
434 Nguyễn Hữu Quốc 16-02-2007 Nam 10B02
435 Nguyễn Bá Quý 16-07-2007 Nam 10A10
436 Nguyễn Trọng Quý 07-07-2007 Nam 10A06
437 Lê Thị Bảo Quyên 17-06-2007 Nữ 10A10
438 Lê Thị Kim Quyên 22-10-2007 Nữ 10A08
439 Nguyễn Lệ Quyên 23-02-2007 Nữ 10A12
440 Lương Hồng Quyên 28-11-2007 Nữ 10B01
441 Hoàng Thúy Quỳnh 27-01-2007 Nữ 10A04
442 Nhữ Thị Anh Quỳnh 14-08-2007 Nữ 10A05
443 Phạm Diệp Quỳnh 17-09-2007 Nữ 10C
444 Trần Diễm Quỳnh 10-12-2007 Nữ 10A11
445 Trần Ngọc Trúc Quỳnh 01-05-2007 Nữ 10A03
446 Trần Phạm Như Quỳnh 06-06-2007 Nữ 10A08
447 Lâm Quốc Sâm 30-04-2007 Nam 10A10
448 Lê Minh Sang 18-12-2007 Nam 10A11
449 Nguyễn Khúc Thái Sơn 18-08-2007 Nam 10A07
450 Nguyễn Quang Sơn 09-11-2007 Nam 10A06
451 Nguyễn Thái Sơn 06-05-2007 Nam 10A11
452 Trịnh Thế Tài 01-01-2007 Nam 10B02
453 Nguyễn Ngọc Uyên Tâm 07-01-2007 Nữ 10A01
454 Nguyễn Phạm Minh Minh Tâm 14-09-2007 Nữ 10A10
455 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28-11-2007 Nữ 10B02
456 Trần Thanh Tâm 03-07-2007 Nam 10C
457 Nguyễn Hữu Khánh Tân 22-01-2007 Nam 10A05
458 Nguyễn Việt Thái 03-10-2007 Nam 10A01
459 Phạm Nguyễn Minh Thái 29-11-2007 Nam 10A09
460 Trần Lê Quốc Thái 14-11-2007 Nam 10A07
461 Lê Phạm Hồng Thắm 19-01-2007 Nữ 10A07
462 Nguyễn Thị Hồng Thắm 04-11-2007 Nữ 10A05
463 Đỗ Hữu Toàn Thắng 10-05-2007 Nam 10A09
464 Phan Đình Thắng 08-07-2007 Nam 10A05
465 Nguyễn Trần Tuấn Thanh 09-02-2007 Nam 10A11
466 Trần Nguyễn Đan Thanh 16-03-2007 Nữ 10C
467 Cao Xuân Thành 18-05-2007 Nam 10A10
468 Nguyễn Tất Thành 08-01-2007 Nam 10A08
469 Nguyễn Việt Thành 23-01-2007 Nam 10A04
470 Trần Gia Thành 30-04-2007 Nam 10A11
471 Nguyễn Công Thành 18-07-2007 Nam 10B02
472 Đặng Nguyễn Phương Thảo 31-03-2007 Nữ 10A01
473 Đoàn Trần Ngọc Thảo 16-10-2007 Nữ 10A09
474 Lý Như Thảo 24-11-2007 Nữ 10A04
475 Nguyễn Lê Phương Thảo 31-10-2007 Nữ 10A07
476 Nguyễn Phương Thảo 19-01-2007 Nữ 10A04
477 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-10-2007 Nữ 10C
478 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08-02-2007 Nữ 10A09
479 Trương Bá Thảo 25-05-2007 Nam 10A02
480 Phan Lê Quang Thảo 06-03-2007 Nam 10A02
481 Lê Nguyễn Phượng Thi 17-01-2007 Nữ 10A01
482 Nguyễn Đình Thi 08-03-2007 Nam 10A03
483 Lê Nguyệt Thi 17-10-2007 Nữ 10A02
484 Triệu Ngọc Thiện 19-04-2007 Nam 10A08
485 Lê Quang Thiệu 11-11-2007 Nam 10A02
486 Đặng Thế Hoàng Thịnh 27-10-2007 Nam 10A05
487 Đoàn Đức Thịnh 06-06-2007 Nam 10A08
488 Nguyễn Phan Ngọc Thịnh 17-08-2007 Nam 10A06
489 Mai Đức Thịnh 24-10-2007 Nam 10A04
490 Trần Ngọc Trang Thơ 08-12-2007 Nữ 10A05
491 Dềng Đạt Thọ 10-12-2007 Nam 10A07
492 Nguyễn Lê Hoài Thu 18-01-2007 Nữ 10A01
493 Trần Thị Thu 16-12-2007 Nữ 10A01
494 Vũ Thanh Thu 05-07-2007 Nữ 10A12
495 Đỗ Khánh Anh Thư 03-02-2007 Nữ 10A07
496 Lê Anh Thư 07-08-2007 Nữ 10A11
497 Lê Anh Thư 02-11-2007 Nữ 10A07
498 Lê Anh Thư 02-07-2007 Nữ 10A04
499 Lê Ngọc Minh Thư 24-10-2007 Nữ 10C
500 Lê Thị Quỳnh Thư 30-06-2007 Nữ 10A09
501 Nguyễn Anh Thư 02-05-2007 Nữ 10A05
502 Nguyễn Anh Thư 11-02-2007 Nữ 10B02
503 Nguyễn Anh Thư 06-02-2007 Nữ 10C
504 Nguyễn Anh Thư 29-06-2007 Nữ 10A03
505 Nguyễn Hoàng Anh Thư 17-08-2007 Nữ 10A03
506 Nguyễn Lại Anh Thư 09-10-2007 Nữ 10B02
507 Nguyễn Minh Thư 28-03-2007 Nữ 10A10
508 Nguyễn Minh Thư 26-12-2007 Nữ 10A05
509 Nguyễn Ngọc Anh Thư 14-11-2007 Nữ 10A12
510 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19-03-2007 Nữ 10A04
511 Nguyễn Thị Anh Thư 11-01-2007 Nữ 10A04
512 Nguyễn Thị Minh Thư 02-10-2007 Nữ 10A11
513 Nguyễn Vũ Minh Thư 16-11-2007 Nữ 10A12
514 Phạm Anh Thư 08-07-2007 Nữ 10A08
515 Phạm Nguyễn Minh Thư 27-01-2007 Nữ 10B02
516 Tạ Ngọc Minh Thư 26-11-2007 Nữ 10A11
517 Tống Hà Minh Thư 02-01-2007 Nữ 10A02
518 Trần Anh Thư 15-11-2007 Nữ 10A09
519 Trần Anh Thư 22-11-2007 Nữ 10A09
520 Trần Nguyễn Anh Thư 03-06-2007 Nữ 10A09
521 Trần Nguyễn Anh Thư 26-07-2007 Nữ 10A06
522 Hà Công Thuận 09-01-2007 Nam 10A03
523 Vũ Minh Thuận 23-11-2007 Nam 10A05
524 Huỳnh Lê Hoài Thương 18-07-2007 Nữ 10B01
525 Lê Nguyễn Yên Thương 31-01-2007 Nữ 10A01
526 Nguyễn Kiều Thương 30-09-2007 Nữ 10A02
527 Trần Thị Ngọc Thương 18-10-2007 Nữ 10C
528 Triệu Thị Hoài Thương 19-07-2007 Nữ 10A09
529 Mai Minh Thúy 01-01-2007 Nữ 10A01
530 Phạm Minh Thùy 23-08-2007 Nữ 10A06
531 Hà Hồng Thủy 05-08-2007 Nữ 10A01
532 Trần Ngọc Ánh Thy 23-02-2007 Nữ 10A12
533 Nguyễn Phùng Tiên 25-03-2007 Nam 10C
534 Nguyễn Lê Tiến 23-07-2007 Nam 10A05
535 Trần Mai Quang Tiến 03-04-2007 Nam 10A10
536 Trần Mạnh Tiến 01-09-2007 Nam 10A11
537 Lê Nguyễn Minh Toàn 29-12-2007 Nam 10A04
538 Đậu Quỳnh Trâm 01-01-2007 Nữ 10A03
539 Đỗ Ngọc Bảo Trâm 11-04-2007 Nữ 10A02
540 Huỳnh Ngọc Thùy Trâm 13-12-2007 Nữ 10C
541 Nguyễn Lê Bảo Trâm 17-05-2007 Nữ 10A02
542 Nguyễn Ngọc Quế Trâm 11-04-2007 Nữ 10A10
543 Trương Phạm Bảo Trâm 17-11-2007 Nữ 10C
544 Kim Bảo Trân 26-01-2007 Nữ 10A03
545 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09-07-2007 Nữ 10A08
546 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 26-12-2007 Nữ 10A06
547 Cao Hoàng Yến Trang 15-06-2007 Nữ 10A07
548 Hoàng Ngọc Mai Trang 04-02-2007 Nữ 10B02
549 Lê Sơn Trang 28-12-2007 Nữ 10A01
550 Lê Thị Huyền Trang 03-06-2007 Nữ 10A02
551 Ngô Ngọc Thu Trang 05-01-2007 Nữ 10A01
552 Nguyễn Ngọc Thảo Trang 21-12-2007 Nữ 10A09
553 Nguyễn Trần Phương Trang 02-01-2007 Nữ 10A06
554 Phạm Hoàng Minh Trang 22-08-2007 Nữ 10C
555 Trần Thị Kiều Trang 12-05-2007 Nữ 10A08
556 Trịnh Minh Trang 20-03-2007 Nữ 10B01
557 Vũ Ngọc Minh Trang 06-04-2007 Nữ 10A10
558 Nguyễn Ngọc Trang 01-11-2007 Nữ 10C
559 Đặng Phú Trí 11-01-2007 Nam 10A08
560 Đỗ Cao Trí 17-02-2007 Nam 10A03
561 Lê Nguyễn Thành Trí 12-07-2007 Nam 10A11
562 Nguyễn Minh Trí 26-03-2007 Nam 10A02
563 Nguyễn Phát Triển 04-04-2007 Nam 10A12
564 Lê Minh Triết 20-01-2007 Nam 10A10
565 Nguyễn Hoàng Minh Triết 03-06-2007 Nam 10A03
566 Trần Đăng Minh Triết 19-05-2007 Nam 10A03
567 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 26-12-2007 Nữ 10A10
568 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 13-01-2007 Nữ 10A08
569 Nguyễn Thùy Phương Trinh 06-12-2007 Nữ 10A07
570 Lê Anh Trọng 19-02-2007 Nam 10A11
571 Nguyễn Lê Thủy Trúc 06-07-2007 Nữ 10A05
572 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24-07-2007 Nữ 10A09
573 Chu Văn Trung 11-12-2007 Nam 10A08
574 Giáp Minh Trung 27-05-2007 Nam 10A09
575 Hoàng Chí Trung 25-11-2007 Nam 10A12
576 Nguyễn Triệu Quang Trung 31-10-2007 Nam 10C
577 Ngô Sơn Trường 22-10-2007 Nam 10A03
578 Phạm Xuân Trường 24-01-2007 Nam 10A10
579 Lê Quang Trưởng 15-07-2007 Nam 10B01
580 Đặng Thị Cẩm 18-02-2007 Nữ 10A08
581 Đỗ Lê Cẩm 11-05-2007 Nữ 10A10
582 Phạm Năng 11-05-2007 Nam 10A07
583 Tăng Phạm Tuấn 05-09-2007 Nam 10A04
584 Hoàng Quốc Tuấn 04-09-2007 Nam 10A11
585 Nguyễn Đào Anh Tuấn 08-01-2007 Nam 10A06
586 Nguyễn Trương Anh Tuấn 14-11-2007 Nam 10B01
587 Phạm Năng Tuấn 11-05-2007 Nam 10A07
588 Cao Ngọc Tú Uyên 21-04-2007 Nữ 10A08
589 Dương Ngọc Bảo Uyên 17-07-2007 Nữ 10A02
590 Hoàng Võ Phương Uyên 25-04-2007 Nữ 10A11
591 Lê Đồng Quỳnh Uyên 18-07-2007 Nữ 10A05
592 Lìu Thị Phương Uyên 08-06-2007 Nữ 10A02
593 Nguyễn Thang Tú Uyên 04-03-2007 Nữ 10A10
594 Nguyễn Thị Phương Uyên 16-01-2007 Nữ 10B02
595 Phạm Nguyễn Nhã Uyên 15-04-2007 Nữ 10B02
596 Phan Thảo Uyên 22-10-2007 Nữ 10A03
597 Trần Thị Mai Uyên 19-04-2007 Nữ 10A09
598 Tạ Đỗ Phương Uyên 26-06-2007 Nữ 10B01
599 Vũ Trần Thảo Uyên 02-08-2007 Nữ 10B01
600 Lê Tường Vân 17-10-2007 Nữ 10A12
601 Phạm Trần Hồng Vân 05-07-2007 Nữ 10A09
602 Trần Nguyễn Thanh Vân 08-09-2007 Nữ 10A06
603 Nguyễn Thị Thảo Vi 21-12-2007 Nữ 10A04
604 Trần Thị Yến Vi 04-02-2007 Nữ 10C
605 Nguyễn Hoàng Việt 31-01-2007 Nam 10A02
606 Nguyễn Trần Tuấn Vinh 24-12-2007 Nam 10A07
607 Lê Minh 21-09-2007 Nam 10A08
608 Phạm Thiên Vương 17-12-2007 Nam 10B02
609 Hồ Thị Hà Vy 02-07-2007 Nữ 10B01
610 Nguyễn Hà Vy 18-12-2007 Nữ 10A06
611 Triệu Ngọc Thảo Vy 11-11-2007 Nữ 10A04
612 Trịnh An Vy 07-04-2007 Nữ 10A03
613 Trương Hoàng Vy 30-12-2007 Nữ 10A10
614 Đinh Ngọc Như Ý 02-03-2007 Nữ 10A02
615 Nguyễn Như Ý 08-11-2007 Nữ 10C
616 Phan Vũ Như Ý 29-12-2007 Nữ 10A11
617 Lê Hải Yến 09-12-2007 Nữ 10A05
618 Nguyễn Thị Hải Yến 14-10-2007 Nữ 10A03