Thông báo về Chương trình giáo dục và xếp lớp 10 năm học 2022 – 2023 (thông báo số 2)

0
11225

– Thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (gọi tắt là Chương trình GDPT 2018) của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

– Căn cứ Quyết định số 614 và 615/QĐ- SGDĐT ngày 18/7/2022 về việc thành lập Ban chấm thi phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh năm 2022 đặt tại trường THPT Trấn Biên.
– Sau khi thông tin và thống nhất các ý kiến với phụ huynh học sinh vào sáng ngày 07/8/2022.
Nhà trường thông báo như sau:

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Các môn học bắt buộc:

Ngữ văn:​ 105 tiết/năm học​ (3 tiết/tuần)
Toán:​ 105 tiết/năm học (3 tiết/tuần)
Tiếng anh: 105 tiết/năm học (3 tiết/tuần)
GD thể chất:​ 70 tiết/năm học​ (2 tiết/tuần)
GD QP-AN:​ ​35 tiết/năm học (1 tiết/tuần)
– Lịch sử: 52 tiết/năm học (1.5 tiết/tuần)
– Hoạt động Giáo dục Trải nghiệm – Hướng nghiệp: 105 tiết/năm học (3 tiết/tuần)

– Giáo dục địa phương: 35 tiết​/năm học (1 tiết/tuần)

2. Các tổ hợp môn học lựa chọn chuyên đề học tập:

Mã tổ hợp

Tổ hợp 4 môn lựa chọn (70 tiết/môn/năm học)

Chuyên đề học tập

Ghi chú

A

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học (ứng dụng)

Chọn 3 chuyên đề trong 7 chuyên đề bộ môn (Toán, Văn, Lý, Hoá, GD KT&PL, Tin, Sinh)

35 tiết/chuyên đề/năm x 3 chuyên đề = 105tiết/năm học

Dự kiến chuyên đề:

Văn, Toán, Lý

B

Hóa học, Sinh học, GD kinh tế và pháp luật, Công nghệ nông nghiệp

Chọn 3 chuyên đề trong 7 chuyên đề bộ môn (Toán, Văn, Sinh, Hoá, GD KT&PL, Tin, Công nghệ)

35 tiết/chuyên đề/năm x 3 chuyên đề = 105 tiết/năm học

Dự kiến chuyên đề :

Toán, Hóa, Sinh

C

Vật lý,  Địa lí, GD kinh tế và pháp luật, Công nghệ nông nghiệp

Chọn 3 chuyên đề trong 7 chuyên đề bộ môn (Toán, Văn, Sử, Địa , Lý, Công nghệ, Tin)

35 tiết/chuyên đề/năm x 3 chuyên đề = 105 tiết/năm học

Dự kiến chuyên đề :

Văn, Sử, Địa

II. XẾP LỚP HỌC

1. Danh sách lớp: Xem trên trang thông tin điện tử này vào ngày 11/8/2022
2. Nhận lớp, nhận đồng phục, nhận sách giáo khoa: 7h30′ ngày 25/8/2022.

Lưu ý khi đi tập trung thì học sinh: Mặc đồng phục của năm học lớp 9 và không đeo khăn quàng; Mang theo phiếu thu tiền để nhận đồng phục mới và tiền để nhận sách giáo khoa (Giá bộ sách tham khảo phía dưới cùng)

III. LỰA CHỌN NỘI DUNG HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Môn bắt buộc)

Học sinh đăng ký căn cứ theo họ tên và số thứ tự trúng tuyển (số hồ sơ). BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Có thể xem lại số thứ tự trúng tuyển tại đây

Hạn chót đăng ký là 12h00′ ngày 09/8/2022

Ghi chú: Các câu lạc bộ sẽ đăng ký sau (nội dung không bắt buộc)

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Việt Hùng – Phó Hiệu trưởng, ĐT 0983883424

 

  • Giá bộ sách theo tổ hợp môn lựa chọn A:
Stt Bộ sách Tên sách Giá bìa Giá bình ổn
1 Chân trời sáng tạo NGỮ VĂN 10 – TẬP 1 24,000 22,800
2 Chân trời sáng tạo NGỮ VĂN 10 – TẬP 2 20,000 19,000
3 Kết nối trí thức TOÁN 10 – TẬP 1 17,000 16,150
4 Kết nối trí thức TOÁN 10 – TẬP 2 16,000 15,200
5 Cánh diều LỊCH SỬ 10 27,000 25,650
6 Cánh diều HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 10 17,000 16,150
7 Cánh diều GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 10 17,000 16,150
8 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh 73,000 73,000
9 Chân trời sáng tạo HÓA HỌC 10 21,000 19,950
10 Cánh diều SINH HỌC 10 28,000 26,600
11 Chân trời sáng tạo VẬT LÍ 10 24,000 22,800
12 Cánh diều TIN HỌC 10 32,000 30,400
13 Kết nối trí thức CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 10 10,000 9,500
14 Chân trời sáng tạo CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGỮ VĂN 10 16,000 15,200
15 Chân trời sáng tạo CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VẬT LÍ 10 15,000 14,250
Tổng cộng 357,000 342,800
  • Giá bộ sách theo tổ hợp môn lựa chọn B:
Stt Bộ sách Tên sách Giá bìa Giá bình ổn
1 Chân trời sáng tạo NGỮ VĂN 10 – TẬP 1 24,000 22,800
2 Chân trời sáng tạo NGỮ VĂN 10 – TẬP 2 20,000 19,000
3 Kết nối trí thức TOÁN 10 – TẬP 1 17,000 16,150
4 Kết nối trí thức TOÁN 10 – TẬP 2 16,000 15,200
5 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh 73,000 73,000
6 Cánh diều TIN HỌC 10 32,000 30,400
7 Cánh diều HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 10 17,000 16,150
8 Cánh diều GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 10 17,000 16,150
9 Kết nối trí thức CÔNG NGHỆ 10 – CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 23,000 21,850
10 Chân trời sáng tạo GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10 27,000 25,650
11 Chân trời sáng tạo HÓA HỌC 10 21,000 19,950
12 Cánh diều SINH HỌC 10 28,000 26,600
12 Kết nối trí thức CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 10 10,000 9,500
14 Chân trời sáng tạo CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 13,000 12,350
15 Cánh diều Các chuyên đề học tập Sinh học 10   18,000 17,100
Tổng cộng 356,000 341,850
  • Giá bộ sách theo tổ hợp môn lựa chọn C:
Stt Bộ sách Tên sách Giá bìa Giá bình ổn
1 Chân trời sáng tạo NGỮ VĂN 10 – TẬP 1 24,000 22,800
2 Chân trời sáng tạo NGỮ VĂN 10 – TẬP 2 20,000 19,000
3 Kết nối trí thức TOÁN 10 – TẬP 1 17,000 16,150
4 Kết nối trí thức TOÁN 10 – TẬP 2 16,000 15,200
5 Chân trời sáng tạo LỊCH SỬ 10 24,000 22,800
6 Cánh diều HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 10 17,000 16,150
7 Cánh diều GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 10 17,000 16,150
8 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh 73,000 73,000
9 Kết nối trí thức CÔNG NGHỆ 10 – CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 23,000 21,850
10 Cánh diều ĐỊA LÍ 10 26,000 24,700
11 Chân trời sáng tạo VẬT LÍ 10 24,000 22,800
12 Chân trời sáng tạo CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGỮ VĂN 10 16,000 15,200
13 Chân trời sáng tạo CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỊCH SỬ 10 12,000 11,400
14 Cánh diều Chuyên đề học tập Địa lí 10   13,000 12,350
15 Cánh diều Chuyên đề học tập Lịch sử 10 15,000 14,250
Tổng cộng 337,000 323,800