Thông báo kết quả bài kiểm tra, đánh giá cuối HK 1 – NH 2022-2023 và Đăng ký phúc khảo

0
13013

I. KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HK 1 – NH 2022-2023

Khối 10 xem tại đây

Khối 11 xem tại đây

Khối 12 xem tại đây

II. ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO BÀI THI

– Tất cả học sinh muốn phúc khảo phải điền đầy đủ thông tin.

– Đăng ký phúc khảo môn nào thì điền điểm thi hiện tại của môn đó.
– Hạn chót đăng ký: 17h00 thứ 2 (02/01/2023).

III. KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

XEM TẠI ĐÂY