Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá và phân công coi thi học kỳ I – NH 2022 – 2023

0
7112

1. LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CUỐI HK I

2. SỐ BÁO DANH – PHÒNG THI

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

3. SƠ ĐỒ PHÒNG THI

4. PHÒNG THI NÓI MÔN TIẾNG ANH KHỐI 10 VÀ KHỐI 11

5. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI

XEM TẠI ĐÂY

6. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI NÓI MÔN TIẾNG ANH

XEM TẠI ĐÂY